Fiskeriministeren tager parti for miljøorganisation og ikke for fiskerne

Fiskeriministeren tager parti for miljøorganisation og ikke for fiskerne

I et brev fra Our Fish’s kampagnekoordinator i Danmark til Fiskeriministeren, skriver miljø-organisationen at deres aktindsigt i data fra Fiskeristyrelsen omkring registrerede landingsmængder for torsk i Nordsøen i hele 2018 var opgjort og registreret til 6.053 tons. Ud af dette var kun ca. 7 tons af den samlede landingsmængde under mindstemålet. Disse tal, skriver Our Fish, virkede mistænkeligt lave.

Med denne udlægning og anklage om, at »disse tal virker mistænkelige lave« har organisationen Our Fish respektløst tilsidesat troværdigheden af de lovmæssige indberetninger og samtidig formået at mistænkeliggøre fiskerne i sådan en grad, at ministeren nu nærmest arbejder mod og ikke med fiskerne. Det er ikke i orden og ikke en måde at skabe interesse for sin sag på, med underlødig argumentation og mistænkeliggørelse af et erhvervs lovmæssige indberetninger.

Fiskere, som trods årtiers arbejde med selektive redskaber og som løbende har ændrede fangstmetoder og som ikke mindst slavisk har fulgt anbefalingerne fra DTU Aqua og været med i talrige af deres rapporter om det demersale fiskeri. Ændringer som beviseligt også har frembragt gode resultater med mindre discard og udsmid. Istedet burde de have skulderklap og rosende ord med på vejen.

Alligevel og dette på trods, må fiskerne fortsat lægge ryg til urigtige anklager og en kriminalisering af værste skuffe, der nu på det groveste beskylder dem for urigtige oplysninger til fiskerikontrollen. En mistænkeliggørelse, alene på baggrund af én sætning og en koordinators dårlige mavefornemmelse, »at det virker mistænkeligt lavt«. Hold nu op.

En sætning udtalt af en organisation »Our Fish« der søger støtte hos den miljøgrønne del af befolkningen, der for nogens vedkommende lader sig lokke med urigtige og letkøbte budskaber, at man ved at stoppe overfiskning og skabe et sundt havmiljø, afhjælper klimakrisen. Underforstået, bare folk fortsætter med deres kontante støtte og bidrager økonomisk til »Our Fish organisationen«, så går det godt.

Jo tak – hjælp til selvhjælp – eller.. men »Our Fish« arbejder alligevel så målrettet, at selv vores Fiskeriminister Mogens Jensen og dennes embedsmænd er faldet for disse letkøbte argumenter og påstande om overfiskeri, bedre klima osv. bla. bla.

Lige før de afsluttende forhandlinger om kvotefordelingen i EU i december måned 2019, modtog Fiskeriministeren en opfodring fra »Our Fish«, om øjeblikkeligt at granske i, set med deres øjne ulovlige fangster. I brevet henviser »Our Fish« til indhentede tal fra Fiskeristyrelsen, der kun fremviste et udsmid på 0,12 procent. Men det faldt ikke i god jord hos Miljø-organisationen, så »Our Fish´s« delte istedet en påstand om, at det nærmere burde ligge på 16,4 procent. Ukorrekt og en usandhed, der desværre sagt tilstrækkeligt mange gange, pludselig virkede sandfærdig.

Men det er tal grebet ud i luften, som organisationen øjeblikkeligt har vendt til en opfordring og en anmodning til fiskeriminister Mogens Jensen og den danske regering, om at følge op på mistanken om det påståede mulige ulovlige fiskeri i Nordsøen. Det her er en alvorlig anklage fra »Our Fish«, ikke mindst i betragtning af Nordsø-torskens dårlige tilstand. I tillæg til denne beskyldning, forslog man i samme ombæring, at en anden og vigtig indsats for at stoppe ulovligt udsmid kunne være, at den danske regering indførte elektronisk kamera-overvågning på alle danske fiskefartøjer og desuden gå i spidsen for at indføre dette på europæisk plan.

Kameraovervågning – Som en tyv om natten
Vupti og lige pludseligt, var der i Kommissionen’s TAC foreslået at blandt andet fartøjer, der har fået tildelt fiskerimuligheder for torsk i Kattegat 2020, skulle have sensor- og kamera-monitorerings-systemer (CCTV) ombord. Da torsk i Kattegat for 2020 har en rådgivning om ingen fangster, blev der efter Fiskeriministerens ønske truffet disse særlige foranstaltninger for bestanden.

Reaktionen fra de danske fiskere kom prompte, Kamera skaffer ikke flere torsk, med Regeringen’s og Fiskeriminister Mogens Jensen’s ønske om kamera’er ombord på fiskefartøjer i Kattegat. Samtidig er det en unødig mistænkeliggørelse af fiskeriet og spild af ressourcer. Kameraovervågning er ikke indført andre steder i verden hen over hovedet på fiskeriet. Kamera alene på danske både vil derfor skabe ulige konkurrenceforhold for danske fiskere i forhold til de øvrige EU-lande.

Fiskerne beder istedet om at blive inddraget mere i beslutningsprocessen og få genetableret troværdigheden myndigheder og fiskere imellem. Et sådant spirrende forsøg har fiskeriorganisationer fra; Shetland Fishermen’s Association (UK), The National Federation of Fishermen’s Organisations (UK), Danish Fishermen Producer Organisation (DK), Scottish fishermen’s Federation (UK), VisNed (NL), Scottish White Fish Producer’s Association Limited (UK), Nederlanse Vissersbond (NL), FROM NORD, Organisation de Producteurs á la pêche (FR), Norges Fiskarlag (N), Scottish Fishermen’s Organisation (UK), Erzeugergemeischaft der Nord- und Ostseefischer GmbH (D), Rederscentrale (B) forsøgt sig med overfor EU-Kommissionen.

Samlede lykkedes det EU’s Fiskeri-organisationer, at blive enige om foranstaltninger, der ville bringe torskebestanden tættere på det politisk aftalte mål for MSY 2020 og dette ville øge bestandsstørrelsen samt reducere fiskeritrykket til det laveste niveau nogensinde oplevet. Det ville også give fiskerne mulighed for fuldt ud at udnytte andre vigtige kommercielle bestande, der trives i Nordsøen, og samtidig gøre det muligt for flere fiskere at overleve.

Men desværre besluttede Europa-Kommissionen og medlemsstaterne, at tage et forenklet syn på en kompleks situation, de tog dét der blev tilbudt, og gav desværre intet tilbage. Danske fiskere fik oveni og i tilgift en elektronisk overvågning, som tak.

Husk DFPO medlemsmødet i Aalborg Kongres og kultur Center hvor danske fiskere siger NEJ TAK til kameraovervågning.

Skriv et svar