Fiskerikontrolskibet NORDSØEN trodser stormen og slæber fiskefartøj hjem til jul

Fiskerikontrolskibet NORDSØEN trodser stormen og slæber fiskefartøj hjem til jul

Trawleren L229 Lykke Hametner fra Thyborøn var, blandt 12 andre industrifartøjer, i gang med fiskeri efter sperling oppe på Fladen, 70 sømil sydøst af Shetlandsøerne, da den fik problemer med gear og kobling.
Alle forsøg på at få løst problemerne via teknisk support fra land mislykkedes og ingen andre fartøjer i nærheden havde hverken tid eller råd til at afbryde et godt fiskeri for at slæbe Lykke Hametner retur til Thyborøn. Julen står for døren, og det er årets sidste fangstrejse efter sperling og det vides endnu ikke, om fiskeriet åbner igen efter nytår. Så fiskerikontrolskibet NORDSØEN blev hidkaldt og måtte derfor sejle tværs over Nordsøen til Fladen for at komme det havarerede fartøj til undsætning.

NORDSØEN ankom til fiskepladsen over midnat og fik etableret en god, stærk slæbewire i lyset fra de store projektører. Etablering af forbindelse mellem skibene sker ved, at man skyder en line over ved hjælp af lufttryk. På fiskefartøjet fastgøres slæberen i en tilstrækkelig lang kæde, så skamfiling af slæberen undgås. Herefter betjenes slæbespillet af en skibsassistent med tæt kommunikation til broen, hvor skipper har fat i manøvrehåndtagene for at positionere skibet. Det hele foregår hurtigt og professionelt med alle søfolk på deres poster i maskinen, på dækket og på skibets kommandobro.

Et større lavtryk i Nordatlanten trak op med fronter, der varslede storm med bølger op til 10 meters højde, så bugseringen blev i al hast påbegyndt på en noget sydligere kurs, for at nå så langt udenom de værste bølgehøjder som muligt.

Under bugseringen blev tiden brugt på rengøring og nedvaskning overalt, berettede fiskeskipper Conrad Hviid på Lykke Hametner. Fangstrejsen havde indbragt 380 tons sperling, som også skulle slæbes med hjem til fiskemeldfabrikken TripleNine i Thyborøn.
På NORDSØEN blev alt gjort sø klar til det dårlige vejr. Kokken havde således travlt med at bage, stege og koge for at sikre den vigtige forplejning, og der blev ringet til kollegaer, som skulle være mødt på vagt for at afløse inden jul. Og så kom vejret – som alle varslerne havde forudsagt. Først som en hård kuling, så stigende til stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Da natten faldt på, blæste det fuld storm i få timer, som siden blev afløst af en hård kuling, der ikke var til at slippe af med igen. Det fik søen til at rejse sig, så den vaskede store bølger ind over dæk og luger, og begge skibe måtte arbejde hårdt i søen.

I knapt et døgn måtte alle tålmodigt se på, at farten gik ned og ned, indtil der bare kunne holdes 2,5 knob. På Lykke Hametner blev besætningen sat til at håndstyre, så man kunne minimere al slid og friktion på slæbewiren og sikre mindst mulig tab af fart.

Fiskeskipper Conrad Hviid havde været i forbindelse med sine kollegaer oppe på Fladen, hvor alle havde indstillet fiskeriet og nu lå og holdt den gående ”op i æ hav” i 30 m/s og 8-10 meter høje bølger.

Omsider blev fronten passeret, og skibene havde dermed undsluppet det værste vejr. Endelig og først omkring 12 sømil fra det flade land ved Thyborønkanalen, lagde søen sig, og NORDSØEN kunne langsomt begynde at accelerere igen. Efter 53 timer på slæb kunne Lykke Hametner påbegynde sin losning til anmeldte tid.

Fiskerikontrolskibet Nordsøen kan meget andet end fiskerikontrol. Skibet indgår i redningsberedskabet i de danske farvande og er udstyret med solidt slæbegrej, som er i stand til at assistere andre skibe. I de gode gamle dage hørte bugsering af havarerede fiskefartøjer til rutineopgaverne, men i dag går der længe imellem, blandt andet fordi tilbuddet ikke længere er gratis for fiskerne.

NORDSØEN ud fases i januar 2013 efter 46 års tro tjeneste og en æra slutter for det gode, gamle skib, som dog stadig er fuldt sø dygtigt – og trofast udfører sin pligt til det sidste.

Kilde: Overstyrmand Hanne Juul Jensen, NORDSØEN
FiskerForum.com