Nye melderegler træder i kraft 1. januar 2013

Nye melderegler træder i kraft 1. januar 2013

NaturErhvervstyrelsen holder bødeblokken i lommen og er i stedet i første omgang behjælpelige med vejledning og råd i brugen af de nye melderegler .
Når de nye melderegler træder i kraft fra nytårstid, så er der i begyndelsen ikke grund til at frygte for bøder, ifølge fiskerikontrolchef Mik Jensen fra NaturErhvervstyrelsen. ”Vi står klar i den første periode at hjælpe fiskerne med at få styr på reglerne.”

”Men jeg vil ikke sætte en dato for, hvor længe vi vejleder. Det melder vi ud senere,” siger Mik Jensen og udtrykker samtidig håb om at alle parter hurtigt får systemmet til at virke.

Ændringerne betyder blandt andet, at der skal gives en melding to timer før ankomst til havn, hvis man har over 50 kilo torsk ombord. I forbindelse med ændringer overgår meldesystemet også til ny teknik. Den gamle måde at afgive meldinger på via på sms, email, voice responce og manuelle meldinger for industrifiskeriet lukkes ned. Systemerne erstattes af en såkaldt APP til almindelige mobiltelefoner, smartphones og tablet PC.

Derudover er der oprettet en internetbaseret PC løsning. Løsningerne er allerede muligt at installere på telefoner og tablets, og NaturErhvervstyrelsen har de seneste uger været rundt i landet i en møderække, for at orientere og hjælpe med installeringen.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Fiskeriforening
FiskerForum.com