Fiskerikonferencen møder en bankchef i topform
Med et solidt kvartalsregnskab på agtersmækken, realiserede Vestjysk Bank i 1. til 3. kvartal 2019 mere end en fordobling af resultatet før skat i forhold til sidste år.

Fiskerikonferencen møder en bankchef i topform

Med et solidt kvartalsregnskab på agtersmækken, realiserede Vestjysk Bank i 1. til 3. kvartal 2019 mere end en fordobling af resultatet efter skat i forhold til sidste år – fra 166 mio. kroner til 397 mio. kroner og ja det giver en adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen i absolut topform.

Det er Jan Ulsø Madsen der under fiskerikonferencen i Lemvig åbner med velkomsttale og en opfordring til samtlige de tilstedeværende at tale fiskeriet og erhvervet op. Så istedet for politisk uro, mediehetz og skæld ud til fiskerne, ønsker chefen for Vestjysk Bank, at fokuserer på fiskeriets store potentiale og dermed styrke fiskeriets image, så fiskeriet er noget hele Danmark kan være stolte over.

En opfordring, der på baggrund af det gode bankresultat, har givet taleren ekstra gennemslagskraft og medvind, hvor smilet bare er blevet lidt bredere og humøret bare endnu mere smittende. Resultatet efter skat på 397 mio. kroner afspejler bl.a. en engangsindtægt fra salget af aktier i Sparinvest Holdings SE og et væsentligt fald i bankens nedskrivninger. Men resultatet beviser også, at Vestjysk Bank har formået at fastholde en tilfredsstillende top-linje trods et, for bankerne historisk lavt renteniveau og en skærpet konkurrence på udlånsmarkedet.

Jan Ulsø Madsen siger i en kommentar til det gode resultat, »ser vi isoleret set på vores netto renteindtægter og vores netto gebyrindtægter, har vi samlet set formået at fastholde disse i forhold til niveauet fra 2018. Dét er vi rigtig stolte af,« fastslår Jan Ulsø Madsen og henviser til den nuværende markedssituation med historisk lave renter og stadigt stigende konkurrence på udlånsmarkedet.

Stærk indtjeningsmotor
Den vestjyske bankdirektør henviser også til, »Vores regnskab viser, at vores indtjeningsmotor er stærk, og det er netop den, der er fundamentet for vores fremtidige forretning.

«Ligesom vores kolleger mærker vi naturligvis det store pres, der kommer fra det nuværende rentemiljø, hvor historisk lave renter sætter dagsordenen, og hvor omtalen af negative indlånsrenter og paradigmeskifte fylder meget i medierne. Men vi følger udviklingen på renteområdet helt tæt og forsøger hele tiden at tilpasse os de foranderlige markedsvilkår.«

Egenkapital-forrentning på 19,4 procent
Ledelsen i Vestjysk bank er meget tilfreds med bankens resultater, hvor Eegenkapital-forrentningen efter skat for de første ni måneder af 2019 udgjorde 19,4 pct. p.a. Eksklusive indtægten fra salget af bankens aktier i Sparinvest udgjorde egenkapitalforrentningen 12,5 pct. p.a. Hvilket er tilfredsstillende.

Du kan finde og læse hele Vestjysk Bank’s investor – relations/selskabsmeddelelse her under »Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1. til 3. kvartal 2019«