Fiskeriforhandlinger mellem EU og Norge starter i næste uge

Fiskeriforhandlinger mellem EU og Norge starter i næste uge

Det er de bilaterale fiskeriaftaler mellem EU og Norge der i næste uge afholdes i Bergen i Norge.

Forhandlingerne der både gælder for Nordsøen og Skagerrak er på flere måder de vigtigste aftaler for EU. Derfor forventes der også et stort fremmøde til disse samtaler om fiskerifordelingen.

Alle med interesse i fiskeriet møder op

De vigtige forhandlinger sker med EU-kommissionen for bordenden, som forhandler for de EU-lande som har én eller flere interesser i havområderne og i fiskeriaftalen med Norge.

Derfor møder en lang række EU-lande op under selve forhandlingerne, som følges på tættetest hold. Det er så vigtige forhandlinger, som mange simpelthen ikke tør blive væk fra, enten det drejer sig om torsk i Barentshavet eller blåhvilling vest for de britiske øer samt brisling i enten Skagerrak eller Kattegat.

Kvoteaftalerne for Skagerrak og Nordsøen

Denne aftale mellem EU og Norge dækker de syv fælles bestande som (torsk, kuller, sej, hvilling, rødspætte, sild og makrel) samt aftalen for Skagerrak der dækker (torsk, kuller, hvilling, rødspætte, rejer, sild samt brisling).

Desuden bliver der udvekslet kvoter afbalanceret for en række ikke fælles forvaltede eller eksklusive bestande i farvandene vest for de britiske øer og i Nordsøen samt ved Grønland og i Barentshavet.

Langsommelige forhandlinger skyldes sideløbende forhandlinger med EU-medlemslandene

For EU-Kommissionens forhandlere er de bilaterale forhandlinger yderst komplicerede, da forhandlerne udover at komme til enighed med Norge også hele tiden skal afstemme resultatet med de enkelte medlemslande. En proces der de sidste år har været skyld i væsentlige forsinkelser og langtrukne forhandlinger, med megen ventetid for de fleste.

Hvor stor bliver Kvotetilskrivningen

Et emne, der optager de implicerede parter ved de bilaterale forhandlinger, er hvor store kvotetillæg der gives for de bestande, som omfattes af EU´s landingspligt fra 1. januar 2018. Meget afhænger således af hvilke beregnings-principper der ligges til grund.

Danmark møder også i år op i stærkeste opstilling med Danmarks Fiskeriforening og andre repræsentanter for fiskeriets organisationer, når slaget skal slås for danske fiskerieres interesser. For kampen står om et dansk fiskeri i Nordsøen, der sidste år beløb sig til kroner 2,0 mia. og godt 500 mio. for Skagerrak. I begge farvande er danmark så absolut den største EU-fiskerination overhovedet, når man fratager briterne i Nordsøen, som forlader fællesskabet senest i 2019.