Fiskeriets Arbejdsmiljøråd retter fokus på svovlbrintedampe

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd retter fokus på svovlbrintedampe

Baggrunden er den tragiske ulykke i Strandby, hvor to fiskere omkom under losningen af industrifisk.

Derfor vil Fiskeriets Arbejdsmiljøråd nu med kampagner og en instruktionsvideo øge fiskernes fokus på sikkerheden omkring losning af industrifisk. I løbet af den kommende tid vil Fiskeriets Arbejdsmiljøråd gå i gang med at oplyse om emnet.

Instruktionsvideo

Videoen vil vise, hvilke forholdsregler, der skal tages både ved losningen og generelt under arbejde i lastrum, som anvendes til industrifisk, samt hvad man gør, hvis ulykken er sket.
Videoen har høj prioritet, og der er allerede taget initiativ til at sætte produktionen i gang.

Videoen vil blive tilgængelig for alle på hjemmesiden og på dvd. Der vil bl.a. blive vist eksempler på hvilket udstyr, der skal være om bord, og der gives løsningsforslag til, hvordan man forebygger risici ved hjælp af målinger af atmosfæren i lasten, inden man går ned i lasten, ligesom vigtigheden af tilstrækkelig ventilation af luft i lastrummet understreges.

Fiskere, der ønsker råd og vejledning, er velkomne til at kontakte Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd havde i 2011 fokus på emnet, da man førte en kampagne for brugen af multi-gasdetektorer under losning af industrifisk. Se mere her