Fiskene flygter kystnært
Den 51-årige fisker Lars Hast fortæller frustreret om den daglige kamp for at få enderne til at nå sammen i Lillebælt.

Fiskene flygter kystnært

En fisker fra Lillebælt satte i sidste uge ord på forholdene for fiskerne, der dagligt henter deres fisk kystnært. »Det har aldrig været så ringe’«.

En forsker deler fiskers Lars Hast’s udsagn om, at fiskene flygter kystnært fra de indre farvande og bælter, som Lillebælt. For som specialkonsulent ved DTU Aqua Mads Christoffersen også ganske rigtigt understreger, så er det jo netop her, de mindre fisk skal vokse op og blive store. Det er her forholdene er ideelle, med en tilpas vandtemperatur og dybe, der passer perfekt til yngel. Så når fiskene bliver væk herfra, så får det store konsekvenser senere hen.

Fiskere og forskere er enige, når de overfor Danmarks Radio (DR) fortæller om fraværet af fisk kystnært. Den 51-årige fisker Lars Hast fortæller frustreret om den daglige kamp for at få enderne til at nå sammen i Lillebælt. »Tidligere har vi altid kunnet få en lille dagløn ud af fiskeriet, selvom det har været sløjt indimellem. Men nu er forventningen nærmest, at man kommer tomhændet hjem fra turen istedet. Det har aldrig nogensinde været så ringe som nu,« understreger han overfor DR.

Kun 2 garn-fiskere tilbage i Lillebælt 
Lars Hast er nu blot én ud af to tilbageværende erhvervsfiskere der fisker med garn i Lillebælt. For blot få år siden var man langt over det dobbelte. Men fiskeresultatet svinder og et tidligere godt fiskeri efter torsk og fladfisk er nu helt væk. Så vinterfiskeriet er i stedet afløst af et fiskeri efter ål og krabber samt hummer. Men det har også givet en længere arbejdsdag, for man skal længere ud for at hente fisken. Men selv efter en længere sejltur, så er resultatet magert og stadigvæk kun lige akkurat nok til at holde skindet på næsen økonomisk, fortæller han overfor DR.

Noget af forklaringen på fiskenes fravær, skyldes ifølge biolog hos Sportsfiskerforbundet Kaare Ebert samt forsker ved Aarhus Universitet Jens Würgler, de mange udledninger af alskens kvælstof der er strømmet ud kystnært, sammenholdt med sommerens mange iltsvind i samme områder. Nu kan miljøet her bare ikke klare mere. Ingen skal af den årsag føle mere skyld end andre, for alle har overholdt gældende lovgivning, men det har bare ikke været nok, forholdene taget i betragtning.

Officielle målinger viser ellers at fiskebestanden i vores farvande har det ok, men samme undersøgelse fortæller også historien om det bemærkelsesværdige forhold, at det ikke gælder kystnært, hvor man i stedet har observeret et stigende fravær af fisk.

Et paradoks, som ifølge specialkonsulent Mads Christoffersen fra DTU Aqua, som året rundt og i samarbejde med knap 100 frivillige fiskere, foretager målinger af fiskebestanden kystnært, men som også kan konstaterer et stort fravær af fisk tæt på kysterne. En tendens der er generel over hele Danmark og iøvrigt også er en tendens man ser i Sverige.

Skaldyrsfiskeriet har udviklet sig og der fanges til stadighed flere og flere krabber i farvandene. Men fiskeriet er noget mere tidskrævende end det ordinære fiskeri efter torsk og fladfisk, så fiskernes dage er blevet længere, men også betydeligt ringere indtjeningsmæssigt.

Fremtiden ser ikke så lys ud for det kystnære fiskeri og det kan nemt blive et problem at fisken mangler kystnært, for fiskene skal helt forbi de kystnære områder for at yngle optimalt.  Gerne, så der kan komme flere fisk og lidt mere arbejde til de få tilbageværende fiskere der stadig er der.