Fisken der forsvandt

Fisken der forsvandt

Lørdag morgen stævnede R200 Cometen med skipper Claus Stenmann Hansen ud med kurs Christiansø, en lille gruppe af mindre klippeøer og skær, som samlet udgør Danmarks østligste punkt, for at studerer en af Christiansø`s største turist-attraktioner, men samtidig også en af de største økologiske katastrofer i nyere tid.
11 sømil nord for Svaneke og lidt op ad formiddagen, sejlede Cometen så rundt om Christiansøs nordvestligste skær, Tat, hvor skipper Claus Stenmann Hansen med egne øjne kunne se hvor mange sæler der lå og solede sig. Også for at få bekræftet, det utrolige store antal sæler, som lokale øboer beretter om. Helt op til 400 sæler er i vandet omkring deres både når de sejler forbi.

Utroligt mange sæler

Det var en chokeret skipper, der kunne tælle op til 200 sæler lige omkring båden, og så var det oveni købet blevet midt formiddag, hvor sælerne, for de flestes vedkommende, er svømmet fra området for at jage.

”Det er et trist og sørgeligt syn, at sejle rundt Christiansø, hvor der tidligere kunne ligge en 10 – 12 lokale garnbåde for at fiske, nu er der jo ikke engang en lystfisker, der gider smide snøren ud, og bøjer til garn ser man heller ikke, for der jo ingen fisk,” fortæller en trist Claus Stenmann Hansen til FiskerForum.

Modløshed og frustration

Claus Stenmann Hansen gik i land, som så mange gange før, og fik sig en sludder med de pensioneret fiskere og lokale øboer, som holder til ved havnen. Modløsheden og frustrationen over de mange sæler var stor, selvom de også da de første få sæler kom til området, glædede sig over dem. Nu er antallet hundrede doblet og de truer nu direkte fiskerne på deres eksistens grundlag, og glæden er nu til at overse. De kunne fortælle at dykkere havde været ude ved skærene og dykket rundt om dem, og havde fundet et tykt lag af fiskeskeletter på bunden, som derfor nærmest var uddød.

Et dystert søkort og en garnfiskers mareridt

På baggrund af egne iagttagelser og de lokale fiskeres fortællinger, har Claus Stenmann Hansen, tegnet de døde og de truede områder ind på et kort over Bornholm og Christiansø. Ligesom de meget vigtige gydeområder for torsken, som ligger nordvest for Christiansø, også er tegnet ind. Disse områder er nu fuldstændigt døde.

Trawlfiskeriet reduceret med over 50% i området

Tidligere var der på kanten af garnfiskernes felter, et rentabelt trawlfiskeri. Det er nu reduceret til ukendelighed og ingenting, det har fået trawlerne til at trække længere mod syd.

Et spørgsmål som både de lokale fiskere og Claus Stenmann Hansen stiller sig selv, er hvorfor man ikke kigger på sælproblemet, som en del af økosystemet omkring Christiansø. For ved at frede sælerne totalt, har man samtidig mistet torsken og dens vigtige gydepladser, ligesom fiskernes eksistensgrundlag også er blevet fjernet. Hvor er logikken i at bevare lidt og så med den anden hånd miste så meget mere.

Få nu styr på tingene

Opfordringen fra kystfiskerne og Claus Stenmann Hansen er entydig. Sæt jer nu sammen, Biologer, havbiologer, ornitologer og Aqua folk m.fl. – kig nu ikke kun over vandet men også ned i vandet og få styr på mangfoldigheden og få bæredygtigheds princippet ind for alle arter og dyr. Ingen kan jo overleve, som det er nu.

Færre turister og slet ingen sport- og lystfiskere

Lokal samfundet lider, ja selv turismen lider. Det er ellers den branche der skulle løfte det hele økonomisk. For da fisken forsvandt, mente man sælerne kunne give en turist indtægt. Men det er heller ikke tilfældet, for sælerne bliver ofte forstyrret af de første turister der kommer om morgenen. De skræmmer sælerne væk og giver derfor ikke de efterfølgende turister en chance for at se de sovende sæler. Selv sportsfiskerne, som tidligere stod langs kysterne, er også blevet væk. For er der ingen fisk, kommer der heller ingen sport- og lystfiskere. En risiko som det øvrige Bornholm ikke bør sidde overhørigt, da en lignede situation, sagtens kunne blive til bitter virkelighed her også. Risikoen for at de lokale samfund må lukke og slukke er overhængende, hvis der ikke snart findes en løsning på reguleringen af sælerne.

Kilde: Skipper Claus Stenmann Hansen R200 Cometen, Svaneke
FiskerForum.com .