Fiskemelsdirektør er bekymret for konkurrenceevnen.

Fiskemelsdirektør er bekymret for konkurrenceevnen.

Afgiftsskruen får en tand til – og det forringer dansk industris konkurrenceevne.
Stigende NOx miljø afgifter forventes at koste Hafimeal A/S, Hanstholm Fiskemelsfabrik en årlig meromkostning på omkring 750 t.kr.

Og den regning er fabrikkens direktør Peter Jensen ikke tilfreds med: ” Afgiften er hæmmende for udviklingen, og begrænser mulighederne for nyinvesteringer”. Direktøren hæfter sig især ved, at dansk industri atter pålægges en afgift, som udenlandske konkurrenter ikke belastes med.

”Det bliver en større udfordring at begå sig som industri i Danmark, da vi ikke er ligestillet med industrier i andre lande”, fastslår fabriksdirektør Peter Jensen.

Siden 2007 har fabrikken samlet investeret i omegnen af 65 mio. kr. i opgradering og modernisering af produktionsudstyret. Netop i disse dage er virksomheden klar til at ibrugtage to nye kogere, til erstatning for tre ældre, utidssvarende anlæg.

Tidligere i år tog fabrikken nye og større lagertanke for råvarer i brug, således at man i dag kan mellemlagre op til 2.500 tons fisk. Fabrikkens dagskapacitet ligger på omkring det halve.

De store lagertanke sikrer, at Hafimeal A/S kan servicere de stadig større industrifartøjer, men Peter Jensen har fortsat ønske om at optimere andre dele af fabrikken, som bl.a. nye og større inddampningsmaskiner, da de nuværende betragtes som en produktionsteknisk flaskehals. Hvis inddamperne udskiftes, vil fabrikskapaciteten øges med omkring 20%.

Regeringen ønsker med virkning fra 2012 at femdoble NOx afgifter og hvis det effektueres, bliver det, ifølge direktør Peter Jensen, vanskeligere at finde penge til at gennemføre de ønskede investeringer.