Fanger sin årskvote af tunger på kun èn uge i Kattegat

Fanger sin årskvote af tunger på kun èn uge i Kattegat

Det er skipper Ejner Thomassen der med sin trawler RS 151 Ejca fra Bønnerup, der i nat i tre træk nord for Anholt, slæbte 430 kg tunger med trawleren fra Djursland.

”Så kan min kvote på tunger i 2015, som lyder på 1500 kg, hurtigt at få ben at gå på,” lyder det lidt bittert fra Bønnerup fiskeren. Der samtidig fortæller FiskerForum, at han i de sidste mange år ikke har set så mange forskellige arter og i så store mængder af fisk, som tilfældet er lige nu i Kattegat. ”Det vrimler jo med torsk og tunger samt rødspætter. De ved åbenbart ikke at de er udnævnt til at være en uddøende race, af den biologiske rådgivning,” kommer det spøgefuldt fra Ejner Thomassen.

Munterheden kan ellers ligger på et meget lille sted, efter den biologiske rådgivning og EU har fastsat kvoterne for tunger 42 procent lavere for kattegat i 2015 end sidste år, med den begrundelse at der mangler data-indsamling nok for tungerne, til man kunne forudsige en helt nøjagtig kvote. Derfor har man brugt et forsigtigheds-princip ved angivelsen af størrelsen af kvoten for 2015. med det resultat at kvoten for tunger nærmest er halveret.

Det finder Bønnerup fiskeren forkasteligt, blandt andet fordi forklaringen på de manglende indberetninger om tunger, helt klart skyldes at nogle fiskere har søgt andre arter eller helt har lagt fiskeriet på hylden. ”De straffer jo de fiskere der er tilbage i erhvervet og som forsøger at få et bare nogenlunde udbytte af fiskeriet.”

Fisker Ejner Thomassen har overfor FiskerForum, givet lov til at vi lægger RS 151´s fangsttal for tunger op for årene efter 2007:

  • 2008 fangede E. Thomassen 13.700 kg
  • 2009 var det 11.400 kg
  • 2010 var det 9.600 kg
  • 2011 var det 20.750 kg (grundet varmere vand der forlængede sæsonen)
  • 2012 var det 9.000 kg
  • 2013 var det 9.850 kg
  • 2014 var det 10.600 kg

Et fiskeri der overvejende er baseret på et forholdsvis konstant fiskeri efter tunger, suppleret med rødspætter og lidt hummer i Skagerrak. Tallene viser ingen tegn på at tungerne er en truet art og de derfor må regnes for svære at fiske i de mængder.

I det hele taget undre det fiskeren fra Djursland, at lige siden indførelsen af kvotesystemet, er kvoterne blevet reduceret med flere hundrede procent. ”Er det meningen, at vi først ser en kvoteforøgelse, når vi som fiskere ser en tæthed af fisk, så vi nærmest kan gå på vandet, inden rådgivningen vågner op.”

“Man kan kun ryste på hovedet af biologerne og EU, med deres kvoter og restriktioner. I mandags fangede jeg en 2-3 tons pighaj, som efterfølgende måtte smides ud igen som reglerne foreskriver. Hvordan stiller biologerne sig mon til det, sammen med det mærkværdige udsmids-forbud der nu også er på vej indover fiskeriet og hvor man ikke må genudsætte levedygtige småfisk. Er det også med biologernes velsignelse,” kommer det irriteret fra skipperen fra Bønnerup.

FiskerForum.com