Færøerne tjekker EU sanktionernes lovlighed ved domstolene

Færøerne tjekker EU sanktionernes lovlighed ved domstolene

Den færøske fiskeriminister Jacob Vestergaard, har tænkt sig at afprøve lovligheden af den blokade, som færøske fiskere møder i EU havnene rundt om, som følge af silde og makrelkonflikten.

Danmark støtter op om Færøernes søgsmål med en fuldmagt, som den færøske fiskeriminister Jacob Vestergaard agter at gøre brug, ifølge Politiken og han bringer nu sagen, mod EU frem for Verdenshandelsorganisationen WTO, for at tjekke lovligheden af blokaden.

Forbuddet, der nu har varet en måneds tid, gælder færøske fartøjer, der fisker eller transporterer atlantisk-skandinavisk sild og makrel eller produkter fra Færøerne og som har til hensigt at lande disse i EU’s havne. Et forbud der dog er undtaget force majeure eller nødstilfælde, som omtalt i artikel 18 i De Forenende Nationers Havretskonvention fra 1982

Færøerne sælger fisken udenfor EU og Norge
Konflikten har tvunget Færøerne til at finde nye afsætningsveje, og derfor sælges deres fisk nu til Rusland, Asien og Afrika og ikke som tidligere, til de nordiske lande og EU.

Den færøske fiskeriminister Jacob Vestergaard går nu videre til WTO med EU’s fiskesanktioner

Det er det færøske overfiskeri af sild og makrel, der er årsagen til sanktionerne mod Færøerne, som har medført at der ikke modtages fisk og fiske relaterede produkter i havnene, hverken i Norge eller EU landene, herunder Danmark. Danmark der med afgørelsen om sanktioner, står i en lidt mærkelig dobbelt rolle pga. rigsfællesskabet med Færøerne.

Artikel 18 - Betydning af passage
1. Ved passage forstås sejlads gennem søterritoriet med det formål at:
a) gennemsejle søterritoriet uden at sejle ind i indre farvande eller anløbe en red eller havnefacilitet uden for de indre farvande; eller
b) sejle ind i eller ud fra indre farvande eller anløbe en sådan red eller havnefacilitet.
2. Passage skal ske uden afbrydelse og behørigt hurtig. Den omfatter dog standsning og opankring, men kun i det omfang dette sker som led i almindelig sejlads eller nødvendiggøres af force majeure eller nød eller med henblik på at yde hjælp til personer, skibe eller luftfartøjer i fare eller nød.