Færøerne nærmer sig EU handelssanktioner

Færøerne nærmer sig EU handelssanktioner

EU`s fiskerikommissær Maria Damanaki har haft møde med repræsentanter fra den pelagiske industri (The Northern Pelagic Working Group of EU Association of Fish Producers Organisations).
Repræsentanterne fra den pelagiske fiskeindustri, var efter mødet meget overbeviste om, at der inden for en måned, vil blive taget skridt til handelssanktioner mod Færøerne. En nærmest naturlig følge af, at Færøerne har sat kvoten på sild op med tre gange mere end anbefalet. Noget som branchen beskriver som fuldstændigt uansvarligt.

Industrien er også overbevist om, at EU tager skridtet videre, og medtager de færøske fangster af makrel samt laks med i handelssanktionerne. Det sidste tages med da størstedelen af de færøernes fangster af sild og makrel, netop ender som fiskefoder for laksebrugene på Færøerne.

Gerard van Balsfoort, formand for den nordlige Pelagiske arbejdsgruppe siger da også efter mødet, “I dag mødte vi en meget bestemt og engageret kommissær, som ligeledes ser Færøernes kvoteopskrivning, som en direkte trussel mod arbejdsstyrken i EU`s fiskerisektor. Vi er især glade for at kommissæren også medtager makrellen, i sanktionerne mod Island og Færøerne,” tilføjede Balsfoort.