EU’s Ombudsmand skal undersøge hemmelige EU-møder om fiskekvoter
Efter kritik fra flere miljøgrupper skal en undersøgelse nu se på åbenheden omkring EU-møderne, hvor fiskekvoterne fastsættes.

EU’s Ombudsmand skal undersøge hemmelige EU-møder om fiskekvoter

Efter kritik fra flere miljøgrupper skal en undersøgelse nu se på åbenheden omkring EU-møderne, hvor fiskekvoterne fastsættes.

 

Blandt andet vil »ombuds-kvinden«, irske Emily O’Reilly undersøge de natlige fiskerimøder der foregår bag lukkede døre og som fastsætter kvoter for fisk for det kommende år. Hun indleder med tre undersøgelser efter klagerne omkring manglende åbenhed på både minister-rådsmøderne og i Europa-kommissionen.

 

EU-Kommissionen fremlægger sit forslag til kvotefordeling, baseret på rådgivning fra Det Internationale Havforskningsråd (ICES), men ministerne kan uafhængigt af rådgivningen, selv presse kvoterne yderligere enten op eller ned. Netop dette faktum ser flere miljøorganisationer som et problem, da de mener det giver grønt lys til overfiskeri.

 

Omvendt mener den irske ombudskvinde, selv om hun netop har igangsat undersøgelserne af de lukkede møder i EU, at man samtidig må anerkende, at det at byde offentligheden ind i alle sager, kan snævre rummet ind for forhandling og kompromis. Hun mener derfor, at selvom der skal være mere gennemsigtighed ved møderne, skal der stadigvæk også være plads og rum til forhandling.