Europa-parlamentet diskuterer sanktioner mod bl.a. Island og Færøerne

Europa-parlamentet diskuterer sanktioner mod bl.a. Island og Færøerne

Det er dog ikke det eneste punkt på dagsordnen, hvor forhandlinger om den fælles fiskeripolitik også vendes i Parlamentet, ligesom rapporterings pligt samt bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiske ressourcerne ligeledes drøftes.
Fiskerikommissær Maria Damanaki har overfor Europa-Parlamentet i Strasbourg fremlagt fire betænkninger til åben plenar debat:

Gallagher-Rapporten
Foranstaltninger i relation til lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri med henblik på bevarelse af fiskebestandene.

Stevenson-Rapporten
Omhandler om EU bør etablere sit eget miljømærke eller om man bare skal opstille mindste standarder for miljømærker. Stevenson betænkningen har også til formål at fremme samarbejdet mellem fiskeproducenter og producentorganisationerne.

Haglund-Rapporten
I Fiskeriudvalget i dag præsenterede Europa parlamentariker Carl Haglund sit udkast til betænkning om indberetningsforpligtelser, der er en af de seks dele i den fælles fiskeripolitiske reform pakke.

Salavrakos-Rapporten
Fiskebestandene skal holdes over niveauer, således de kan producere et maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY), og at en klar tidsplan skal være etableret i grundforordningen.

Kilde: EU Commissionen
FiskerForum.com