EU penge skal hjælpe bornholmske kystfiskere

EU penge skal hjælpe bornholmske kystfiskere

Penge fra EU’s Hav- og Fiskerifond skal hjælpe og støtte de bornholmske kystfiskere til en bedre økonomi, derfor søger man nu efter mellem 5 til 7 fiskere fra den grønne Ø.

Det er LAG-Bornholm samt Bornholms Landbrug og Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening derindgår i projektsamarbejdet med Eu penge i baglommen. Et projekt der først og fremmest skal forbedre de bornholmske fiskeres økonomi, men også støtte fiskernes salg af kystfanget fisk direkte fra kutter (HavFriskFisk.dk) samt udvikling af nye afsætningsmuligheder og nye fiskeprodukter. Det hele for at gøre fiskernes erhverv og fiskeri mere rentabelt.

Projekt Kystfiskeri

Dette projekt har som hovedformål, at styrke hele værdikæden i bestræbelserne på at forbedre de bornholmske fiskeres økonomi. Til formålet har kredsen omkring fiskeriet, opstillet nogle arbejdspakker der tager sit udspring i to overordnede spor:

  1. udvidelse af det direkte salg
  2. udvikling af nye produkter og storytelling baseret på lokalt fanget fisk.

Arbejdspakkerne herunder ser således ud:

  • Arbejdspakke 1 Øge antallet af fiskere tilknyttet HavFriskFisk.dk eller lignende
  • Arbejdspakke 2 Kend din fisker
  • Arbejdspakke 3 Commynity Supported Fishery
  • Arbejdspakke 4 Udvikling af fiskeopskrifter gennem workshops
  • Arbejdspakke 5 Gør den gode historie og events til en god forretning
  • Arbejdspakke 6 Udvikling af innovative fiskeprodukter
  • Arbejdspakke 7 Formidling

Til dette bornholmske »Kystfiskerprojekt« søges optil syv fiskere fra Bornholmske havne, som vil være med til at løfte opgaven. Så har det din interesse, så afholdes der informationsmøde på Kannikegård, Rønnevej 1 i Aakirkeby den 4. september fra klokken 17 til 19.

Læs mere om projektet her