EU-forberedelser af »No deal« for EU’s fiskeri
EU-Kommissionen har vedtaget to forslag forleden omkring »Worst Case Cenario«, så det nødvendige beredskab på forhånd er på plads til at afbøde de værste konsekvenser for EU's fiskeri

EU-forberedelser af »No deal« for EU’s fiskeri

EU-Kommissionen har vedtaget to forslag forleden omkring »Worst Case Cenario«, så det nødvendige beredskab på forhånd er på plads til at afbøde de værste konsekvenser for EU’s fiskeri, som et »Brexit uden aftale« vil have.

På grund af den fortsatte usikkerhed i Storbritannien om ratificeringen af udtrædelses-aftalen, har EU-Kommissionen forleden vedtaget to lovforslag for at bidrage til en afbødning de betydelige konsekvenser for EU’s fiskeri, som et »No Deal« vil have.

Det er en del af Kommissionens igangværende arbejde med forberedelse og beredskabsplanerne, der skal bidrage til at sikre en fælles, koordineret EU-tilgang i et sådant »Worst Case Scenario«.

Det første forslag går ud på  at give fiskere og fiskebranchen fra EU-medlemsstaterne mulighed for at modtage kompensation fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for det midlertidige ophør af fiskeriaktiviteter. Det vil bidrage til at opveje noget af den virkning, som en pludselig lukning af britiske farvande for EU-fiskerfartøjer vil have i tilfælde af et Brexit uden aftale den 29. marts 2019.

Det andet forslag går ud på at ændrer forordningen om bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder. Målet med dette forslag er at sikre, at EU kan give britiske fartøjer adgang til EU-farvande frem til udgangen af 2019 mod at EU-fartøjer får gensidig adgang til britiske farvande. Forslaget indeholder derudover en forenklet procedure for britiske fartøjers tilladelse til at fiske i EU-farvande og EU-fartøjers tilladelse til at fiske i britiske farvande, for så vidt Storbritannien giver tilladelse hertil. Forslaget er begrænset til 2019 og tager udgangspunkt i aftalen af 17. og 18. december 2018 i Rådet for Landbrug og Fiskeri om fiskerimuligheder i 2019.

Disse forholdsregler kan ikke afhjælpe de generelle konsekvenser, i tilfælde af at der ikke bliver nogen aftale, og de kan ikke på nogen måde erstatte alle fordelene ved et EU-medlemsskab eller betingelserne i enhver overgangsperiode i henhold til udtrædelses-aftalen. De er begrænsede til de specifikke områder, hvor det er absolut nødvendigt at beskytte EU’s væsentlige interesser, og hvor forberedelses-foranstaltningerne alene ikke er tilstrækkelige. Som hovedregel vil de være af midlertidig karakter og begrænset omfang, og de vil skulle vedtages ensidigt af EU.

De næste skridt
Forslagene er omfattet af den fælles beslutningsprocedure. Kommissionen samarbejder med Europa-Parlamentet og Rådet om at sikre vedtagelsen af forslagene til retsakter, således at de er trådt i kraft senest den 29. marts 2019.

Baggrund
Den 19. december 2018 offentliggjorde Kommissionen sin tredje meddelelse om forberedelserne til Brexit, som gennemførte dens beredskabsplan, i tilfælde at der ikke kommer nogen aftale.

Meddelelsen indeholder 14 foranstaltninger på en begrænset række områder, hvor det vil skabe store forstyrrelser for borgere og virksomheder i EU-27, hvis der ikke kommer nogen aftale. Disse områder omfatter bl.a. finansielle tjenesteydelser, lufttransport, told og klimapolitik.

Kommissionen har også offentliggjort 88 sektorspecifikke forberedelses-meddelelser med henblik på at informere offentligheden om konsekvenserne af Storbritanniens udtrædelse, for så vidt der ikke foreligger en udtrædelsesaftale. De er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog.

Kommissionen har også afholdt tekniske drøftelser med de 27 EU-lande om såvel generelle forberedelser som sektorspecifikke, juridiske og administrative forberedelsestiltag. De slides, der anvendes på disse tekniske seminarer, er tilgængelige online.

Kommissionen vil fortsætte med at gennemføre sin nødhandlings-plan i de kommende uger og vil overvåge behovet for supplerende tiltag samt fortsætte med at støtte medlemsstaterne i deres forberedelses-arbejde.