Et Wire-kryds var den bedste spil-løsning
Ved ombygningen havde fiskeskipper Claus Stenmann Hansen og Denni Pettersson (27 år) fra DP Tek Motor & Hydraulic Service i Tejn, aftalt nogle få ønskelige forbedringer i forhold til fiskeriet.

Et Wire-kryds var den bedste spil-løsning

Svaneke-trawleren R 200 »Cometen« med skipper Claus Stenmann Hansen, har på en lille uge fået skiftet til nye tromler og hydraulik på sin knapt 12 meter lange konsumtrawler.

Ved ombygningen havde fiskeskipper Claus Stenmann Hansen og Denni Pettersson (27 år) fra DP Tek Motor & Hydraulic Service i Tejn, aftalt nogle få ønskelige forbedringer i forhold til fiskeriet. Ønsker som krævede at Denni Pettersson lagde hovedet ekstra meget i blød. Det gjorde han sammen med en pensioneret smed fra Tejn Smedeforretning, og her fandt de sammen en innovativ løsning på, hvorledes stålwiren ombord på »Cometen« hvergang kunne kvejles rigtigt på tromlen.

Med en erfaren svejser fra Tejn Smedeforretning og Denni´s gode kreative løsninger , gik man igang med at svejse ekstra og forskudte trisser på, så wiren istedet på kryds, kunne løbe fra styrbords-tromle over styrbords-trisse og ud til bagbords-talje-blok og tilsvarende for bagbords-tromle på kryds til Styrbords-talje-blok.

En løsning, som gav den ekstra højde fra trisse og ned til wiretromlerne, så wiren efterfølgende og fremover blev kvejlet rigtigt hver gang.

Et irriterende problem, som Claus Stenmann Hansen har ærgret sig over i mange år, men som nu med nye wiretromler og en super kreativ og en meget enkel løsning, nu ikke driller Svaneke-fiskeren længere.

Tidsmæssigt har Denni Pettersson været nødt til at allierer sig med en smed fra sin søster og svogers firma, Tejn Smedeforretning (Kunst – Klein – Mirakel smed). Selvom den unge hydraulikmand sagtens selv kunne forestå hele arbejdet, med afrydning af tromler og gammel hydraulik, til opsætningen af det nye udstyr, var det en større fordel for Svaneke-fiskeren, at Denni fik hjælp fra svogeren, så den samlede liggetid for R 200 »Cometen« i Tejn Havn, kunne skæres ned til kun at vare en lille uges tid.

En drøm er gået i opfyldelse
Denni Pettersson er vokset op med hydraulik i blodet og en lille tekniker i maven. Allerede i sin læretid, gik vejen indover Hydrema center Bornholm, med uddannelsen til teknik og hydraulik-mand ved erhvervsskolen i Års. Herfra gik turen over frivilligt arbejde for Landbrug og Ungdoms Marokko-projekt, hvor Denni sammen med søsteren hjalp i et halvt års tid, med undervisning og uddannelse af unge marokkanere indenfor landbruget. Herefter blev det til 2 år ved Brdr. Madsen Motor Aps i Tejn, hvor Denni for første gang fik lov til at snuse lidt til fiskeriet og den maskinpark man havde ombord på skibene her.

DP TEK Motor & Hydraulic Service
Med den brede erfaring indenfor reparation og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner, med en høj grad af avancerede hydraulik og moderne teknik, til de noget mere forskellige fiskefartøjer med et endnu mere varierende hydraulik-udstyr ombord, var vejen til at blive selvstændig ikke så lang. Det udfordrende med maskineriet både til vands og til lands var igangsætteren for Denni Pettersson. Der nu her på andet år tilbyder sin service bredt til firmaer og fiskerier med motor og eller hydraulik problemer overalt på Bornholm.