Espersen forbereder sig på et muligt No-Deal Brexit
Mens andre krummer tæer og tørre sved af panden, søger den danske fiskeproducent A. Espersen A/S en form for »Damage control«

Espersen forbereder sig på et muligt No-Deal Brexit

Mens andre krummer tæer og tørre sved af panden, søger den danske fiskeproducent A. Espersen A/S en form for »Damage control« ved i samarbejde med britiske kunder og i tilfældet at briterne forlader EU uden en skilsmisse-aftale, aktivt at etablerer en fiskefabrikation på britisk jord.

 

Til Undercurrent News siger den administrerende direktør for A. Espersen A/S Klaus Beyer Nielsen i foråret, at virksomheden har store lagre af frossen fisk til deres britiske kunder og man derfor er bekymrede for virkningen af et eventuelt hårdt Brexit uden aftaler med de Europæiske lande. Derfor er A. Espersen A/S klar til at gå skridtet fuldt ud og etablere sig med egen produktion i Storbritannien, så man fortsat kan imødekomme den britiske efterspørgsel og samtidig beskytte denne del af forretningen.

 

Danske A. Espersen A/S har med flere britiske kunder, hvoraf den største er én af Storbritanniens største detailhandelskæder, supermarkedskæden Tesco, forberedt at tackle et Brexit uden aftale og uden forhandlinger. Alle større kunder i Storbritannien har man således lagt planer med, så man sammen kan afbøde konsekvenserne af et No-Deal Brexit. Lagrene er fyldte og pga. af dette vil et hårdt Brexit ikke få den store betydning for de engelske forbrugere de første tre måneder efter deres udtræden af EU.

 

Allerede i marts måned meddelte den britiske regering de toldsatser, der vil gælde for import af varer i tilfælde af en manglende Brexit-aftale. Taksterne er sat til at være gyldige i 12 måneder. Så selvom meddelelsen viser 21 skaldyrsprodukter, der vil medføre told, er en stor del af de fiskerivarer, der importeres til Storbritannien, ikke opført i regeringsmeddelelsen og vil derfor ikke pålægges importtold, oplyses det videre. Disse produkter inkluderer laks, hvidfisk (bortset fra monkfish – havtaske), pelagisk fisk og toskallede bløddyr.

 

Storbritanniens udtrædelse af EU er udskudt til senest 31. oktober 2019, medmindre den britiske regering og EU bliver enige om en udtrædelses-aftale inden da. Indgås der en aftale, vil Storbritannien udtræde af EU til den 1. i efterfølgende måned, og der vil være en overgangsperiode på minimum 2 år, hvor reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien vil være uændret.

 

Indgås der ikke en udtrædelsesaftale, vil man fra 1. november 2019 skulle følge de helt generelle regler for tredjelande, når der handles med Storbritannien.

 

Det kan få stor betydning for virksomhedernes told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, og det kan kræve forberedelse inden 31. oktober 2019.