Nybygning Oscar Sund – Skoleskib

Nybygning Oscar Sund – Skoleskib

Hvide Sande Shipyard gør klar til at overdrage et avanceret skoleskib

Skibet ligger nu ved beddingskajen ved Hvide Sande Shipyard og skal nu efter planen leveres og overdrages Meløy Videregående Skole ved Bodø i Nord-Norge.

Skoleskibet er opkaldt efter den norske og meget berømte Zoolog og havforsker Oscar Sund, som med en kombineret og bred videnskabelig og teknisk uddannelse, gjorde en kæmpe indsats for at udvikle norsk fiskeri og derved forbedre vilkårene for specielt de Nord-norske fiskere.

»Oscar Sund« bliver verdens første oplæringsfartøj af sin art og kommer ind i det norske uddannelsesforløb under »Naturbruk« Uddannelsen er 2-årig og har det første år en teoretisk del, som foregår på skolen, der hedder Vg1 »Naturbruk« og et andet år, som er ren praktik, der hedder Vg2 en oplæring i faget. En del der har to elementer i sig:

  • En Vg2 del med »praktik i Akvakultur«
  • En Vg2 del med »praktik i Fiskeri og fangst«

Kundskaberne og kompetencerne bliver stadigt vigtigere i udviklingen af de norske regioner og lokalsamfund. Bevarelsen af arbejdspladser langs kysten og udviklingen her er afhængige af, at dygtige folk med en god faglig viden bosætter sig. Hvilket er forudsætningen for et konkurrencedygtigt arbejdsliv, der igen gerne skulle give en positiv udvikling i byerne langs den norske kyst. Derfor imødeses skoleskibet »Oscar Sund« med store forventninger på Meløy Videregående Skole ved Bodø.

Med ordren sikrer skolen sig, at man kan give eleverne en første klasses undervisning maritimt, på en langt mere tidssvarende og moderne måde indenfor de nautiske fag og fiskeriet.

Det nye fiskeriskoleskib bliver på knapt 24 meter i længden og 8 meter i bredden. Nybygningen kommer til at afløse det nuværende skib, der aldersmæssigt nu nærmer sig de 70 år.

Samtidig får skoleskibet en hybrid pakke til skibets strømforbrug hvilket betyder, at energien ombord udnyttes mest og bedst muligt, så der kan arbejdes og undervises i havn uden brug af dieselgenerator, samt at skibet under normal drift i søen, kan forsynes med energi fra en akselgenerator.

»Oscar Sund« bliver dermed Nord-Norges svar på verdens første topmoderne og højteknologisk multifunktions fiskeri- og nautisk skoleskib der findes.

 

 

Mekanord 350HS Gear.