Erhvervsanalyse af Skagen Havn viser stor fremgang

Erhvervsanalyse af Skagen Havn viser stor fremgang

En ny erhvervsanalyse af Skagen Havn viser stor vækst og fremgang i Danmarks største fiskerihavn, hvor den samlede omsætning er steget 46 procent fra 2008 til 4,3 mia. kroner i 2014.

Den nye erhvervsanalyse, der ser på udviklingen i Skagen Havn fra 2008 til 2014, viser, at aktiviteterne på Skagen Havn har en vigtig rolle for beskæftigelsen og erhvervsaktiviteterne i Frederikshavn kommune, og at Skagen Havn er en betydende erhvervshavn i Danmark.

Beskæftigelsen omkring aktiviteterne på Skagen Havn udgør 2.627 årsværk i 2014 – en stigning på 285 årsværk siden 2008. Den samlede omsætning på Skagen Havn kan i 2014 opgøres til 4,3 mia. kr. – en stigning på ca. 1,4 mia. kr. (46 procent) siden 2008.

»Analysen viser, at Skagen Havn er en vigtig generator for vækst og bæredygtig udvikling i Skagen. Siden 2006 har vi ekspanderet i stor stil med både etape 1 og etape 2 af en havneudvidelse, som har givet 110.000 kvadratmeter nye landarealer, bredere indsejling, større vanddybde, ny kaj og nyt havnebassin. Vi glæder os over, at de investeringer er med til at understøtte væksten hos havnens operatører,« siger Willy B. Hansen, adm. direktør Skagen Havn.

Danmarks største fiskerihavn har ambitioner om mere

Skagen Havns erhvervsstruktur er centreret om fire kerneforretningsområder:

  • Fiskeri & forarbejdning
  • maritim service
  • gods & bunkring
  • krydstogt & oplevelsesøkonomi.

Skagen Havn har ubetinget status som Danmarks største fiskerihavn både målt på antal landinger og værdi. Som den eneste havn i Danmark rundede Skagen Havn landingsværdier for mere end 900 millioner kroner i 2015.

Den samlede skattevirkning fra Skagen Havn kunne i 2014 opgøres til 391 mio. kr. – en stigning på ca. 116 mio. kr. svarende til ca. 42 % siden 2008.

»I Frederikshavn Kommune er vi stolte af, at Skagen Havn har fået den nye titel som krydstogtsdestination. Det åbner endnu flere muligheder for byen og for at sprede budskabet om Skagen rundt i hele verden. Skagen Havn og virksomhederne på havnen spiller en stor rolle for væksten i Frederikshavn Kommune og i Nordjylland. Og når virksomhederne gør opmærksom på fx, at de har udfordringer i forhold til den gamle ensporede vej fra Aalbæk til Skagen, så tager vi det meget alvorligt, og vi har derfor et stort fokus på arbejdet for at få vejen udvidet,« siger borgmester Birgit S. Hansen.

Analysen er udført af GEMBA Seafood Consulting, der har indsamlet data fra 73 havnerelaterede virksomheder, som er identificeret i et samarbejde med Skagen Havn. Yderligere er der gennemført 10 dybdeinterviews med virksomheder, som har væsentlig betydning for aktiviteterne på Skagen Havn.
Erhvervsanalysen har været en del af grundlaget for Skagen Havns strategi 2020. Skagen Havns vision bygger på to centrale ambitioner om en stærkt vilje til ekspansion og en ambition om bedst muligt at udnytte den unikke geografiske placering i forhold til havnens fire kerneforretningsområder. Målene er blandt andet at øge andelen af krydstogtskibe til 40 anløb i 2020 og at blive Nordeuropas største fiskerihavn. 

»Skagen Havn er en havn i vækst med et globalt udsyn og formåen. Vi ønsker fortsat at være en vækstmotor, der i samarbejde med aktører og kunder skaber de optimale rammer for kommerciel vækst og udvikling. Derfor arbejder vi blandt andet på at skabe platformen for at etablere en etape 3 af havneudvidelsen. Den indeholder blandt andet en landudvidelse med cirka 130.000 m2 og 730 meter ny kaj. Det primære formål med etape 3 er at skabe større og bedre rammer for aktører i relation til fiskeriet herunder både fiskere og fiskeindustri,« siger Willy B. Hansen.

Du kan læse erhvervsanalysen her