Er unge mennesker uengageret og umotiveret
Fiskeriskolen's Intro-forløb skal vise om den enkelte har valgt den rette vej. Nogle falder derfor helt naturligt fra her, hvilket også er meningen. Det bekræfter statistikken også, at ikke alle kan forlig sig med søen og den gyngende og vuggende arbejdsplads. Fiskeren på billedet har tilvalgt fiskeriet. Foto: Fiskeriskolen

Er unge mennesker uengageret og umotiveret

Den opfattelsen deles af mange i dag og rigtigt mange går rundt med en forestilling om, at unge mennesker under en kompetancegivende uddannelse som fisker, både er uengageret og umotiveret. Et billede som Fiskeriskolen i Thyborøn ikke kan genkende.

Unge der har fået dette prædikat, er ofte i deres intro-forløb til en uddannelsen, som fisker ved Fiskeriskolen, hvor de for første gang møder havet samt jobbet som fisker, og i dette introforløb måske vælger uddannelsen fra.

Og det kan, for specielt helt unge mennesker vokset op langt fra havet og naturen, også være en skelsættende oplevelse, hvor de for første gang stifter bekendtskab med naturen og blæsten samt sveden på panden.

Men netop dette 3 ugers introforløb til havet og fiskeriet, skal jo klart vise de unge hvad de går ind til og dermed give dem et vigtigt grundlag for at tage en beslutning om det videre uddannelsesforløb. Intro-forløbet skal vise om den enkelte har valgt den rette vej. Nogle falder derfor helt naturligt fra her, hvilket også er meningen. Det bekræfter statistikken også, at ikke alle kan forlig sig med søen og den gyngende og vuggende arbejdsplads. Det er en form for udskillesforløb, der således afklarer eleven, men som også minimerer et senere frafald til glæde for både skolen og diverse fiskeskippere, der nu kan regne med de kommende elever og lærlinge.

Èn frafalden elev, bliver i folkemunde hurtigt til flere
Sådan kan det gå, når én ung fisker springer fra, så kan det hurtigt syne af flere unge end tilfældet er. Unge der lidt fejlagtigt får prædikatet, at de hellere vil holde hænderne i lommerne end yde sit i fiskeriet og erhvervet. Således kan mange fastholdes og måske yderligere bekræftes i deres fordomme om de unges manglende arbejdsmoral. Et billede som Fiskeriskolen i Thyborøn ikke mener altid holder stik.

Fordomme af den slags slås de fleste ungdomsuddannelser med, det er ikke kun Fiskeriskolen i Thyborøn. Flere ungdomsuddannelser under EUD opfattes af mange som opbevaringsanstalt for socialt belastede unge. De henvises jo efter fleres mening i hobetal fra Kommunernes social-forvaltninger til skolerne, som så står med elever der ikke er motiveret og engageret nok og som måske ovenikøbet har misbrugsproblemer eller andre socialrelaterede problemer at slås med. Men kigger man statistikken igennem, så er det rent faktisk det stik modsatte der er tilfældet. Det siger forstander og afdelingschef på Fiskeriskolen i Thyborøn Claus Hansen, der sammen med en af fiskeriets uddannelses-konsulenter Thorbjørn Strunk er sat stævne af FiskerForum.dk, for at sætte ord på den kritik og shitstorm som Skolen har været udsat for det seneste halve år.

Friske tal fra Fiskeriskolens årsrapport, bekræftes af forstanderen, at der for Fiskeriskolens vedkommende på sidste års elever på 216, kun var fire kommunale henvisninger af elever. Hvilket jo er langt fra de tal, som udefrakommende har bragt på banen. Ligeledes flugter frafaldstallet helt med andre ungdomsuddannelser, kun med den forskel, som Claus Hansen forklarer, at elever under selve introforløbet på Fiskeriskolen tæller med, modsat andre ungdomsuddannelser. Så frafaldet på Fiskeriskolen kan umiddelbart virke lidt større. Introforløbet er jo netop et forløb der skal vise den enkelte elev og praktikpladserne, om uddannelsen nu også er det rigtige valg. I andre uddannelsesinstitutioner tælles der ikke herfra. Så hvis tallet for frafald skal være retvisende, så er det seneste korrigerede tal 65 procent, hvilket ikke er unormalt højt, når der tales ungdomsuddannelser.

Det er nogle kompetente herrer, som sidder overfor FiskerForum.dk’s redaktion. Claus Hansen trækker på sin skoleerfaring gennem 24 år med ungdomsuddannelser, samt kurser og efteruddannelse. Uddannelsessteder med et bredt udsnit af ungdommen, fuldstændigt som man også ser det på Fiskeriskolen, der også har en vis bredde i elevflokken. En sammensætning som bliver bekræftet af Thorbjørn Strunk, der ligeledes har praktisk erfaring fra blandt andet 10 år med unge mennesker i uddannelse, men også erfaring fra kriminalforsorgen og som forstander på Skovvang i Holstebro.

En faglighed og erfaring der er vigtig og nyttig, når de unge for første gang skal igennem den obligatoriske visitering samt første samtale med uddannelseskonsulenterne Thorbjørn Strunk og Sussi Jensen fra Fiskeriskolen. De forestår med hjælp, råd og vejleding samt tager snakken med den unge, før søsikkerheds-kurset og inden man finder introhyre og praktikplads på et fiskefartøj.

 

Tørre tal bekræfter Fiskeriskolen som yderst seriøs

Tal fra Fiskeriskolens interne kvalitetsstyring og SMS systemet, bekræfter netop dét som både forstanderen og uddannelseskonsulenten fra Fiskeriskolen sidder her for. At både unge elever og andre på AMU, der påbegyndte sikkerhedsuddannelsen sidste år 2018 gennemførte 128, svarende til en gennemførelsesprocent på hele 92,8%. Så noget lykkedes jo for skolen. Det efterfølgende Intro-forløb havde i 2018 78 deltagere, hvor 65 elever gennemførte, svarende til en gennemførelsesprocent på 83,3% – hvilket også er ret pænt.

Fiskernes Grunduddannelse første år (FIGU 1)havde 46 elever i 2018, hvoraf 37 gennemførte. Dvs. at 87,9% gennemførte og i forhold til Fiskernes Grunduddannelse andet år (FIGU 2) fortsatte et lidt lavere antal unge, hvoraf 31 gennemførte, svarende til at 62,0% havde gennemført uddannelsen helt frem til Det Blå Bevis.

Sammenligner man med elever optaget på AMU kurserne, der tog Søsikkerheds-kurset og Medicinkiste-kurset samt andre kurser, med samlet 709 kursister i 2018 – gennemførte alle, på nær 4,8%.

Det kan næsten ikke gøres bedre – men
Fiskeriskolen i Thyborøn hviler ikke på laurbærerne, for alting kan jo altid gøres lidt bedre og derfor følger man da også Fiskeriskolens overordnede målsætning om, at de elever der vælger uddannelsen, skal støttes, vejledes og bringes til at kunne genneføre uddannelsen.

Så Fiskeriskolens indsats i forhold til at mindske frafald på Erhvervsfiskeruddannelsen kan opdeles i følgende:

  1. En målrettet indsats i forhold til opfølgning og vejledning. Eleverne der ønsker optagelse på uddannelsen, har en samtale med en af skolens konsulenter, her drøftes tidligere erfaringer med f.eks. skolegang, erhvervsarbejde, social baggrund, læse/skrive status, m.m.
  2. Efter optagelse på uddannelsen, starter eleverne i et introforløb, her introduceres eleverne til erhvervet, eleverne bliver testet for læse/skrive vanskeligheder og får basale færdigheder til at begå sig ombord på et fiskefartøj. Eleverne kommer på en fangstrejse med fiskeskibe specielt udvalgt til afklaring. Ved afslutning af introforløbet afholdes samtale med eleverne hvor det afklares om eleven egner sig til erhvervet og om erhvervet egner sig til eleven.
  3. I praktikperioden følger konsulenterne op på hvordan eleverne klarer sig ombord, dels ved kontakt til eleven og ved kontakt til skibets skipper.
  4. Når eleverne kommer på 1. og 2. skoleforløb (11 og 10 ugers varighed), følger konsulenterne op på udfyldelse af elevernes uddannelses-bog, har de tilegnet sig de mål der fremgår af denne. Tildeling af IT-hjælpemidler til elever med læse/skrive vanskeligheder udleveres og instruktion i brug iværksættes. Skolens underviser foretager SPS-undervisningen af elever, der har fået tildelt støttetimer. Der er løbende dialog mellem underviserne og konsulenterne i skoleperioden, det er konsulenterne der har opfølgningen i forhold til eleverne.
  5. I 2. og 3. praktikperiode og 3. skoleforløb er opfølgningen lig pkt. 3 og 4.
  6. Elever der af egne vilje eller af skolen stoppes i uddannelsen, følges og opfordres til, (når de er klar), at genoptage uddannelsen, herved får mange elever gennemført deres uddannelse.

Vigtigt er det, at der på den anden side skolegangen på Fiskeriskolen kommer nogle superkompetente og fornuftige fiskere ud på den anden side.

Det bekræftes ved, at elever med det blå bevis fra sidste årgang på 31 elever, er 8 elever som fortsætter på Skipperskolen i Skagen – og det er da´ ikke så ringe endda, når man tænker på at Fiskeriskolen i Thyborøn, er én, hvis ikke eneste, ungdomsuddannelse herhjemme, der ikke har optagelsekrav og hvor man ikke skal op til en optagelsesprøve inden. Her tager man simpelthen snakken med den unge istedet og bringer herefter vedkommende sikkert videre.