Er MSC en penge maskine?

Er MSC en penge maskine?

Nu betales regningen, og en fiskeeksportør stiller sig selv spørgsmålet; er prisen rimelig ! Er det virkelig nødvendigt, at fiskeriet og industrien tvinges til at betale store omkostninger for at dokumentere bæredygtighed?
Astrid Fiske AB i Sverige og Werner Larsson Fiskeeksport A / S i Skagen er begge tilknyttede Kennemervis Group med hovedsæde i Holland. Virksomhederne var blandt de første med MSC certificerede sild fra Nordsøen.

Direktør Werner Larsson spørger nu sig selv om det har været prisen værd, al den stund virksomhederne ikke har ændret noget i den dagligdags praksis og kvoterne er fastsat på grundlag af en forvaltningsplan – baseret på rådgivning fra ICES. ”Der er en streng kontrol, der sikrer, at vi overholder alle gældende regler for udførelsen af fiskeriet, og vores egen kontrol sikrer, at resten foregår på en ordentlig og ansvarlig måde”, siger Werner Larsson.

Kunderne ønsker dokumentation for, at fiskeriet sker på en bæredygtig måde, men skawboen spørger om det skal være så dyrt, med årlig revision og revurdering af systemet hvert 5. år. Alt sammen opgaver som løber op i mange tusinde euro.

MSC Systemet vil, ifølge Werner Larsson, kun vokse sig større og bliver stadig dyrere. Derfor efterlyser han politisk vilje til, på europæisk plan at indlede drøftelser med alle involverede parter, med henblik på at spare millioner på udgiftskontoen.

Astrid Fiskexport A/S omsætter for ca. 100 mio. Skr. årligt. Omsætningstal oplyses ikke i regnskabet fra Werner Larsson Fiskeeksport A/S, Skagen. Det seneste årsregnskab derfra udviser et overskud efter skat på 4,1 mio.kr.

FiskerForum.com

Skriv et svar