En fornuftig dialog

En fornuftig dialog

En spændende og fornuftig dialog mellem fiskere fra alle fiskeriformer og hele landet, fiskeriforeningsfolk, konsulenter, lærere, ansatte fra Fiskeriskolen og en enkelt gammel elev. Alle var de samlet og med samme mål for dagen – at optimere uddannelsen til erhvervsfiskeriet.
Alle var de samlet og med samme mål for dagen – at optimere uddannelsen til erhvervsfiskeriet.

Mandag d. 28 marts efter over 100 udsendte invitationer til en konferencedag på Fiskeriskolen mødte ca. 50 op, og deltog aktivt i debatten om den nuværende fiskeriuddannelse og forslag til forbedringer.

Der var en bred enighed om, at lærlinge skulle være bedre rustet til det første praktikophold ombord på fiskefartøjerne end blot sikkerhedskurset på tre uger, og løsningsforslag som et grundforløb eller et halvt års startforløb blev foreslået af især fiskeskipperne.

Debatindlæg om at skipperen også skulle tage større del i den unges uddannelsesforløb blev også vendt på temadagen.

Generelt kom der rigtig mange gode indlæg og løsningsforslag på bordet, og Fiskeriskolen var rigtig godt tilfreds med arrangementets forløb.

Nedstående link overskueliggør konklusionerne fra konferencedagen.