Elektroniske Pinger både tiltrækker og frastøder havpattedyr
Der er ingen tvivl om, at de akustiske alarmer (Pinger) har en formindskende og meget reducerende indflydelse på bifangsten af marsvin i garn

Elektroniske Pinger både tiltrækker og frastøder havpattedyr

Der er ingen tvivl om, at de akustiske alarmer (Pinger) har en formindskende og meget reducerende indflydelse på bifangsten af marsvin i garn. Men modsat Marsvin, hører sælerne ikke denne lyd, som en alarm eller afskrækkelse, men derimod som en madklokke, der signalerer, så er der serveret, når den lyder.

Det ønskelige var, at når garnene endelig var sat, så kunne man holde både sæler og marsvin væk fra de passive redskaber, for marsvinene risikerer at side fast og drukne, mens sælerne ikke afholder sig fra at nappe og flænse et par fisk undervejs, når de går langs garnene. En irriterende handling, der efterlader skambidte fisk, halvt hængende ud af garnet og til nul i værdi. Ofte ser man et helt garn med sønderflænset fisk, imens fiskerne afmægtige kun kan se på.

Lyd kan redde Marsvin fra fiskegarn, så mange pattedyr kan undgå at lide den unødvendige og smertefulde død, fordi de går i fiskegarnet. Men ikke sæler, de tiltrækkes tværtimod af den høje pinglyd, da den har lært, at derfra lyden kommer, findes garn med fisk, der som et helt lille »tag selv bord«, kun venter på sælernes kommen. Man har forsøgt at løse dette problem, ved at sætte frekvensen på pingerne i området med mange sæler, til en højere frekvens, som sælerne ikke kan højre, men som stadigvæk skræmmer marsvine væk.

Reglerne er tydelige i Danmark
Der skal altid være monteret en akustisk alarm i hver ende af garnet og afstanden mellem 2 akustiske alarmer må maksimalt være 455 meter. Dette gælder kun, hvis de akustiske alarmer er videnskabeligt testet og godkendte til denne afstand. Anvender man de akustiske alarmer med digitale signalsynteser, må der maksimalt være 200 meter mellem hver. Anvender man akustiske alarmer med analoge signalsynteser, må der maksimalt være 100 meter mellem hver.

Som fartøjsejer og skipper, skal man sikre sig de akustiske alarmer fungerer, når redskaberne sættes. Reglerne er omtalt i Rådets forordning (EU) 2019/1241 af den 20. Juni 2019, om bevarelsen af fiskeressourcerne og til beskyttelse af de marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger.

Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2018 om anvendelse af akustiske alarmer (pingere) i visse garnfiskerier. Efter forordningens ikrafttræden, har bifangsten af marsvin i garnene været draktisk faldende, skriver Forskning.no. Alligevel dør der rundt regnet 3000 marsvin hvert år i Norge og nu har Havforskningsinstituttet i Norge sat sig for, forsøgsvis at sætte pinger på garnene i Norge. Da det viser sig de reducerer bifangsten af marsvin mellem 70 to helt op til 100 procent.

Ikke lovpligtigt udstyr i Norge – men det kan det blive
Etter januar 2022, stopper USA importen helt af norske garnfisk, hvis ikke man har disse pinger siddende i de norske garn og dermed ikke indfører effektive tiltag for at hindre bifangst af de små hvaler (Marsvin).

Du kan her læse den danske DTU rapport om »Effekten af akustiske alarmer på bifangst af marsvin i garn.