Eksempler på udbetaling af kompensation til torskefiskere i Østersøen

Eksempler på udbetaling af kompensation til torskefiskere i Østersøen

Er du torskefisker og ramt af kvotereduktionerne i Østersøen, kan du her se eksempler på, hvor meget forskellige fartøjer kan få i kompensation.

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde 28. februar 2017 de kriterier, som dit fiskeri skal overholde, for at du som fartøjsejer er omfattet af kompensationsordningen. Kriterierne er:

  • Du skal være aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2017
  • Du skal have fisket efter torsk i Østersøen i perioden 2013R11;2015
  • Du skal have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2014 og 2015
  • Dit fartøjs andel af torsk fra Østersøen skal udgøre minimum 20 procent af fartøjets samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 procent stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø
  • Dit fartøjets landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 procent af fartøjets samlede landingsværdi
  • Bagatelgrænse for udbetaling er 5.000 kr.

Kompensationen beregnes med udgangspunkt i fartøjernes gennemsnitlige årlige omsætning af torsk i hhv. vestlig og østlig Østersø. Der udbetales 50 procent af den gennemsnitlige årlige omsætning af torsk i den vestlige Østersø og 19 procent af den gennemsnitlige årlige omsætning af torsk i den østlige Østersø. I de minimis statsstøttereglerne er der et loft for udbetaling pr. fisker / virksomhed på ca. 223.500 kr. (30.000 euro). Dette loft gælder uanset, hvor mange fartøjer, du ejer eller et selskab ejer.

Nedenfor er der eksempler på tilfældigt udvalgte fartøjer, og hvilken støtte de kan forvente at få udbetalt. Der er tale om cirka beløb og procentsatser.

Du kan læse tabellen her.

Der gøres opmærksom på, at udbetalingen i yderste højre kolonne ikke nødvendigvis svarer til hhv. 50 procent og 19 procent af beløbet i kolonnen »Gns. årlig værdi af østersøtorsk i 2013 til 2015«. Det skyldes, at fartøjets samlede landinger kan være sammensat af både torskelandinger fra den vestlige Østersø og den østlige Østersø, og at der er forskellige kompensationssatser i vestlig og østlig Østersø.

Fx vil en fisker med en gennemsnitlig landingsværdi af østersøtorsk i perioden 2013 til 2015 på 100.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er torsk fra den vestlige Østersø, modtage en udbetaling på 42.250 kr. (75.000 * 0,50 + 25.000 * 0,19).

I løbet af maj måned udsender styrelsen et brev til alle de fiskere og selskaber, der er omfattet af ordningen. Brevet indeholder beløb og betingelser for kompensationen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00.