E-Navigation skal give nye forretningsmuligheder

E-Navigation skal give nye forretningsmuligheder

Netværksgrupper mødes for at gøre digitalisering af søfarten til et vækstområde.
Vækstarbejdet kickstartet på et seminar afholdt ultimo august, hvor Søfartsstyrelsen samlede 70 rederier, havne, udstyrsproducenter, it-udviklere og videninstitutioner til et todages seminar for at undersøge forretningsmulighederne ved digitalisering af søfarten, også kaldet e-Navigation.

På seminaret kom der et væld af gode idéer på bordet til, hvordan man kan lette navigations- og administrationsopgaver i skibene og samtidig skabe forretning.

Netværksgrupper skal føre idéerne ud i virkeligheden
Og arbejdet er kun lige begyndt. Seminaret mundede ud i en etablering af syv netværksgrupper, som skal i gang med at konkretisere og realisere idéerne og deres forretningspotentiale.

”I samarbejde med EMUC har vi påtaget os opgaven med at lede projektet “Maritime cloud – Information hub”, som vi tror kan både forbedre udvekslingen af information til gavn og glæde for branchen, samt skabe blå danske arbejdspladser,” forklarer Kim Ahle, CEO shipIT.

Forretningsmuligheder på mange forskellige områder
Grupperne skal spotte og eksekvere forretningsmulighederne inden for flere forskellige emner, fx forbedring af skibskommunikationen, ruteoptimering og innovation af navigations- og kommunikationsudstyr. Til at støtte grupperne og agere neutral facilitator står netværksorganisationerne Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC), Center for Defence, Space & Security (CenSec) og Transportens Innovationsnetværk (TINV), som har været samarbejdspartnere på initiativet.

”I vores gruppe vil vi se på, hvordan vi kan optimere kommunikationen mellem skib og land. Mange forskellige kommunikationsformer/løsninger er til rådighed i dag, men vil skal tænke “out of the box” og gøre tingene anderledes om bord og på rederikontoret i fremtiden, hvis vi skal skabe konkurrencekraft og øge værdiskabelsen,” udtaler Jan Kragh Michelsen, Sales Development Director, Global Maritime, Cobham SATCOM (Thrane & Thrane).

Vi inviterer dig til at være med
Alle syv grupper er åbne over for nye aktører fra Det Blå Danmark, og de første møder i grupperne er allerede ved at komme i kalenderen. Til at starte med skal idéerne konkretiseres og det videre samarbejde defineres. Du kan læse om fokus for de enkelte grupper på vedlagte faktaark.

”På seminaret var der god energi og stort commitment til at omsætte de mange idéer til forretning og vækst. Vi følger virksomhederne tæt og mener, at de har et godt grundlag for at skabe bæredygtige løsninger,” siger Francis Zachariae, vicedirektør, Søfartsstyrelsen.

Firmaer er velkommen til at kontakte tovholderne på de enkelte idéer, hvis der ønskes flere informationer eller gerne vil melde sig ind i en netværksgruppe. Er der spørgsmål til det overordnede initiativ, kan man kontakte Søfartsstyrelsen.

Se her nedenfor resultatet af seminaret – fra blå drømme til blå virksomhed. Hvor
konkrete projektidéer til videreudvikling bliver vist.