Dykkere nede ved Patrick

Dykkere nede ved Patrick

Det var et chokerede syn der mødte dykkere fra JA Rederiet, da man i lørdags var nede at inspicere ND 50 ”Patrick” som ligger sunket på smult vand ved Horns Rev.
Skibet var splittet ad i 4 til 5 større dele og står ikke umiddelbart til at rede. Dykkerne videofilmede området og samtidig ombord på bjærgningsfartøjet ”Susanne A”, var Eigil Hansen (De sydlige Farvande G/F for Fiskefartøjer) sammen med skipper Kim Alfastsen. De kiggede filmen igennem, for med det samme, at aftale hvilke tiltag der skulle gøres i forbindelsen med bjærgningen.

Foreløbig aftale går på at ved første stille vejr, tager skipper Kim Alfastsen JA Rederiet ud med nogle containere, for at bjærge ”Patrick” og rydde området for vragdele, således fiskepladsen igen kan benyttes.

RI 159 ”Merano” forsøges hævet sidst på ugen, hvis vejret ellers arter sig. Kim Alfastsen fortæller at ved en bjærgningsaktion som denne, må bølgehøjden ikke overstige en halv meter. Det skyldes dels at man i vides mulige omfang ikke ønsker at skade materiellet ved pludselige ryk på over 60 tons og dels at skåne det sunkne skib mod skævvridninger og deformation. Der benyttes forskellige bjærgnings redskaber til opgaverne: I tilfældet ”Merano”, vil valget sikkert blive ”soft slings”, som både skåner skib og materiel, i stedet for de traditionelle wire og kæder.

På havnen i Hvide Sande har bjærgningsfartøjet og kranen, fra JA Rederiet været et tilløbsstykke, hele weekenden og operationen følges tæt lokalt.