DTU Aqua fortsætter forsøgene med torske-bure på Bornholm

DTU Aqua fortsætter forsøgene med torske-bure på Bornholm

Sidste år havde DTU Aqua en forsøgsrække med fire foreskellige typer torske-bure på Bornholm, sammen med Nexø Vodbinderi Aps og fisker Henrik Frithiof med kutteren R252 Ramona. En forsøgsrække der startes op igen til april i år.

Forsøgene på Bornholm, stoppede som planlagt midt på efteråret og forsøgene blev for en kort stund flyttet til et område i Øresund, udfor Landskrona i Sverige, hvor forsker fra Aarhus Universitet Lotte Kindt-Larsen testede burene, med de ændringer som forskergruppen sammen med Nexø Trawlbinderi havde foretaget undervejs.

Øresundsfiskeriet med burene blev ikke den store succes og årsagen hertil kan være mange, fortæller Lotte Kindt-Larsen til FiskerForum. Blandt andet var der i perioden rimeligt fødeoverskud i området af sild, så torskens foretrukne fødevalg var tilstede i overflod, og de små og afskårne stykker sild i burene, virkede måske derfor knapt så attraktive for de sultne torsk.

Simrishamn fiskeriets erfaringer er måske vendepunktet for de sæl-sikre bure.

Henover julen blev projektet testet i Østersøen ud for den sydøstlige kyst af Sverige, ved Simrishamn, hvor resultatet var betydeligt bedre. Her var det især de flydende Sara-bure, der havde succes. Burene ”svæver” nærmest over havbunden og vender altid optimalt i forhold til strømmen, så torsken har lettere ved at finde ind i buret. Resultatet var i snit omkring 30 – 40 kg torsk hvoraf omkring halvdelen var over mindstemålet. Et nærmest overvældende resultat, der stod i skærende kontrast til forsøgsrækken på både Bornholm og Landskrona. Her var det i øvrigt det bundstående bur, ”Claus og Lotte buret”, der klarede sig bedst i fiskeriet. Dette type bur blev dog ikke brugt i forsøgsrækken ved Simrishamn, hvor det kun var “Sara-buret” der blev afprøvet med et fantastisk resultat til følge.

Lotte Kindt-Larsen har selvfølgelig fokus på fangsternes størrelse, men har især forsket i at løse problemet, at når først torsken er kommet ind i buret, så skulle den også gerne blive der. ”Vi har sammen med Nexø Vodbinderi, ændret på åbningen til burene, således torsken ikke så nemt kan finde ud igen. Vi vil i den kommende tid teste burene i Sintef Tanken ved Forsker Parken i Hirtshals, hvor vi specielt er interesserede i at se, hvorledes de flydende bure arter sig under forskellige strømforhold.”

Nyt forsøgsfiskeri med de nye bure til april

Ændringerne og tilrettelserne vil ifølge forskeren blive afprøvet under næste forsøgsfiskeri ved Bornholm. Et projekt der bliver ledet på stedet af forsker Lotte Kindt-Larsen, der sammen med Sara Königson og leder for projektet seniorforsker Finn Larsen DTU Aqua, deltager i både feltarbejdet og i det efterfølgende analysearbejde med datamaterialet, under udviklingen af de sæl-sikre fiskeredskaber, der populært går under navnet “seal-safe”. Forsøgsfiskeriet bliver, ligesom sidste år, sammen med fisker Henrik Frithiof fra Svaneke, der igen i år er hyret ind til opgaven med Seal-Safe bur-fiskeri på torsk.

De sælsikre bure, virker i visse forhold til garn bedre, da fisken lever i bedste velgående i burene. Hvilket giver fiskeren tid og rum samt fleksibilitet, i forhold til hvornår burene skal røgtes, hvilket gør fiskeriet nærmest uafhængigt af vejret. Burene fortsætter med at fiske så længe der er madding. Torsken sidder ikke på en krog eller i et garn, så kvaliteten er derfor i top og giver dermed en bedre afregning og indtjening til fiskeren, der bruger de sæl-sikre redskaber. Udover dette er burene indrettet så de gør mindst skade på havmiljøet og naturen med store mængder bifangst.