DTU Aqua – Tobis prøver fra hvert enkelt træk er bedst.

DTU Aqua – Tobis prøver fra hvert enkelt træk er bedst.

Det er data fra hver enkelt slæb der er vigtige for biologerne, for at pege på et mønster i udbredelsen af 1-årige tobis, fortæller DTU til Fiskeri Tidende.
Fiskernes registreringer giver de bedste prøver af tobis, ud fra det forhold at man kender den præcise position for fangsten, fisken er mere frisk og at den bliver frosset ned kort tid efter fangst. Det giver, i forhold til kontrollens egne prøver, bedre materiale at arbejde med.

Prøverne fra de sidste dages fangster i Kattegat, er på vej til DTU Aqua. DTU Aqua har en deadline for aflevering af deres arbejde med at aldersbestemme samt veje og måle tobisen, som er sat til fredag den 4. maj klokken 16.00, så har andre biologer weekenden over til at bearbejde tallene, således en redegørelse kan ligge klar på fødevareministeriets bord mandag den 7. maj.

Svend-Erik Andersen formand for Danmarks Fiskeriforening opfordre fartøjer med tobis kvote, til at fiske kvoten op, netop fordi der er tale om moniteringsfiskeri, hvor prøverne fra fangsterne skal afgøre om der er grundlag for, at biologerne revurderer deres tidligere utroligt lave kvoteindstilling.

Formanden pointerer at det med moniteringen også fremadrettet kvote fastsætter fiskeriet efter tobis for 2013 og længere frem endnu, så alle kræfter bør sættes ind på at få så mange prøver i land fra område 1 inden den 3. maj, som overhovedet muligt. Derefter også fra områderne 2, 3 og 4.

Kilde: Fiskeri Tidende
FiskerForum.com