Dræbergoplen truer ikke østersø torsken.

Dræbergoplen truer ikke østersø torsken.

Cornelia Jaspers, DTU Aqua fortæller i Dr. P1s program – videnskabens Verden, om den store trussel mod Østersø torsken, Dræber goplen.
Truslen skal ikke tages så alvorligt. Det vakte ellers stort postyr da man første gang registrerede dræbergoplen i Østersøen. Ved Bornholm ligger en af Danmarks bedste gydepladser for torsken og man frygtede at goplen ville spise torskens æg og laver samt torskens fødekilde, og dermed være årsag til tilbagegang for torsken i området.

Bekymringen bliver gjort til skamme i P1-programmet ”Videnskabens Verden” . Her fortæller ph.d.-studerende Cornelia Jaspers fra DTU Aqua om sin forskning, der afslører, at dræbergoplen hverken som rovdyr eller konkurrent er en trussel mod torskebestanden i den centrale Østersø. Hendes forskning viser nemlig, at dræbergoplen slet ikke kan lide at spise torskeæg, og at den ikke kan producere nok æg til at opretholide en bestand i Østersøen, fordi saltindholdet i vandet er for lavt.

Fakta: I 2005 blev den invasive dræbergople, Mnemiopsis leidyi, for første gang registreret i nordeuropæiske farvande. Siden har den spredt sig til Nordsøen, alle danske farvande og den vestlige og centrale del af Østersøen.