DPPO og DTU i samarbejde om afdækning af makrel i Nordsøen
Den pelagiske trawler S 205 »Ceton« stævnede den 2. juli ud fra Skagen havn, med kurs Nordsøen, med skibet fuldt lastet med videnskabeligt udstyr

DPPO og DTU i samarbejde om afdækning af makrel i Nordsøen

Den pelagiske trawler S 205 »Ceton« stævnede den 2. juli ud fra Skagen havn, med kurs Nordsøen, med skibet fuldt lastet med videnskabeligt udstyr og med entusiastiske forskere fra DTU, for at kigge nærmere på makrelen i Nordsøen.

 

Målet var, på det dybe vand i Nordsøen, at afdække og studere makrellens udbredelse og betydning for Nordsøens økosystem og dermed skabe en mere nuanceret forståelse for bestandsstørrelsen og makrellens rolle som rovfisk.

 

Chefbiolog Claus Sparrevohn kunne hæfte følgende bemærkninger på markrel-togtet i år: »Togtet er vigtigt, fordi den viden, der er omkring makrelbestandenes størrelse i Nordsøen og dens betydning som rovfisk på for eksempel tobis, er meget mangelfuld. Den viden er DPPO sammen med DTU Aqua nu begyndt at indsamle systematisk. Togtet havde ikke være muligt at gennemføre uden brug af forsøgskvote. Et system som er kommet i stand i forbindelse med seneste fiskeripakke. Jeg vil vurdere, at en aktiv og strategisk brug af forsøgskvoten vil kunne forbedre forvaltningen af ganske mange bestande, ikke alene makrel.«

 

Turen beskrives også i »Pelagisk Perspektiv«, der omhandler nyheder og indsigt fra det pelagiske fiskeri og som udgives af Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO). I seneste nummer var artiklen med om »et pelagisk projekt med politisk perspektiv.«

 

Her beskrives togtet, som en fortsættelse af EHFF-projektet NordMak fra 2018, som blev søsat for at være med til at belyse mængden af makrel i Nordsøen. Det skete i samarbejde med IESSNS (International Eco-system Summer Survey in the Nordic Seas) og det internationale Havundersøgelsesråd ICES, som er grundlag for biologernes årlige rapporteringer til EU, der i sidste ende er med til at afgøre, hvor meget fiskerne må fange.

 

Netop derfor beskriver DPPO projektet som spændende, også fra en politisk vinkel, fordi resultaterne på sigt kan have indflydelse på kvotefordelingsspørgsmål.