DFPO ønsker MSC mærket bliver for alt dansk fiskeri og for alle fartøjer

DFPO ønsker MSC mærket bliver for alt dansk fiskeri og for alle fartøjer

Danmarks Fiskeriforening PO har i en netop udsendt pressemeddelelse, under overskriften »Danmarks fiskeriforening på vej med bæredygtigheds-certificering for alle danske fiskere,« gjort det klart, at det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at alt dansk fiskeri kan blive bæredygtighedscertificeret og DFPO ser gerne at alle fartøjer overvejer deltagelse i certificeringen.

Fiskeriforeningen har sammen med flere samarbejdspartnere over de seneste 10 år gjort en kolossal indsats for at få så stor en andel af danske fiskeres fangster bæredygtighedscertificeret med MSC-mærket.

Indsatsen har båret frugt og i 2017 var over 90 pct. af danske fiskeres fangster bæredygtigheds-certificeret. Danske fiskere er simpelthen verdensmestre i bæredygtighed. Ingen andre lande i verden har så stor en andel af deres fiskeri MSC-mærket.

Men over 90 procent er ikke nok

Det understreges igen i pressemeddelelsen, at det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at alt dansk fiskeri kan blive bæredygtigheds-certificeret.

Da der i juni måned blev rejst tvivl herom, hvorvidt man kunne deltage i bæredygtighedscertificeringen, meldte Danmarks Fiskeriforening allerede dengang ud, at det var muligt for alle danske fiskere at blive omfattet af MSC certificeringen. Se DFPOs pressemeddelelse af 14. juni 2018.

MSC-mærket som pressionsmiddel

Specielt FSK (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri) har med formanden Søren Jacobsen, været ude med en voldsom kritik af forholdet og med der fortsat hersker lovløse tilstande i dansk fiskeri. KSF formanden mener at DFPO bruger adgangen til det blå fiskemærke MSC, til at afholde fiskere fra at tilmelde sig den anden Fiskeriforening (FSK).

Formanden fra FSK sidder her tilbage med følelsen af, at alt er ved det gamle. Godt nok er der ny minister og nye rammer. Men det tætte parløb mellem administrationen / Fiskeristyrelsen og Danmarks Fiskeriforening fortsætter. FSK skriver i dag på deres hjemmeside, MSC Certificering er stadigvæk ikke for alle fiskere. Læs artiklen her

For at understrege, at Danmarks Fiskeriforening PO vitterligt ønsker at gøre betingelserne for deltagelse mere gennemskueligt har man fra DFPOs side nu udarbejdet retningslinjer for deltagelse. For at deltage i MSC-certificeringen skal et fartøj opfylde følgende betingelser:

  • Man skal drive fiskeri, som er omfattet af certificeringen
  • Man skal skrive under på det kodeks om bæredygtighed, der gælder for certificeringen
  • Man skal oplyse sin omsætning ved fiskeri, idet prisen for deltagelse afhænger af omsætningen – Fartøjerne med størst omsætning bidrager mest til certificeringsomkostningerne.

Der er få danske fartøjer, som ikke er med i certificeringen i dag og som muligvis kan være med. Danmarks Fiskeriforening ser gerne, at også disse fartøjer overvejer at deltage i certificeringen.

MSC-mærket er den internationalt anerkendte standard for bæredygtigt fiskeri og giver markedsadgang både herhjemme og i de store eksportlande. Det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at dansk fiskeri skal være bæredygtighedscertificeret

Ønsker man yderligere oplysninger om tilslutningen til MSC ordningen, så sidder DFPOs underdirektør Kenn Skau Fischer klar på telefonen 5119 9537 eller på email: ksf@dkfisk.dk

Kilde: FSK og DFPO FiskerForum.dk