DFPO klager over Chikane-agtig kontrol af lokal fisker

DFPO klager over Chikane-agtig kontrol af lokal fisker

Det er hændelsen fra forleden, hvor fiskerikontrollens metoder mest af alt mindede om rendyrket chikane af en lokal fisker i Strandby.

Først blev fiskeren med FN 261 »Stjerne« antastet af kontrolskibet »Havørnen« og siden samme dag af fiskerikontrollen på land i Strandby. Dobbelt op på chikanen, for det drejede sig om selektive redskaber i Kattegat, som fiskeren var fritaget for, da han hører under fiskeriminister Jensen’s kamera-overvågning.

Vi tager den lige igen og denne gang langsomt, for denne kontrol minder i alt for høj grad om rendyrket og nærmest nidkær forfølgelse, som kan betegnes som mobberi fra en statsinstitution der ellers skulle se sig for god til disse administrative drillerier.

Det hele startede med en bekendtgørelse fra Fødevareministeriet og Fiskeristyrelsen fredag eftermiddag den 28. august 2020.
Her det blev meddelt, at fiskefartøjer der fisker i Kattegat, skal have monteret selektive redskaber, inden tirsdag den 1. september om morgenen. Det vil sige alle Kattegat-fiskerne, fik en hel arbejdsdag, mandag den 31. august, til at få bragt redskaberne i orden inden fiskeriet skulle startes op næste dag.

Trods den alt for sene udmelding fra Fødevareministeriet og Fiskeristyrelsen, så havde man alligevel og allerede torsdag morgen den 3. september kontrollen på plads i Strandby og kunne efterfølgende skrive bødeforlæg ud til de mange fiskere, der trods bestilling af de selektive redskaber, og som endnu ikke var leveret fra leverandøren pga. den korte tidsfrist, alligevel fik en bøde for ikke at leve op til reglerne.

Chikanen stopper ikke her

Ikke nok med det, så havde Fiskerikontrollen åbenbart set sig ond og gal på skipper Henrik Krogh Larsen med FN 261 »Stjerne«. For mandag morgen havde han først besøg af kontrolskibet »Havørnen«, hvor der blev gået rigtig grundigt til værks, med kontrol af bifangst og redskaber m.m. Kontrollen forlod først skibet 3 timer senere, hvorefter »Stjerne« kunne fortsætte sit fiskeri. Da man lagde til kaj, blev man igen mødt af fiskerikontrollen, denne gang på land. Selvom kontrolskibet »Havørnen« selv samme dag, få timer forinden havde kontrolleret bifangst, redskaber og last, forlangte kontrollen atter, at hele maskineriet blev startet op igen.

Tidspunktet for kontrollen var heller ikke velvalgt, for eneste ombord var fisker Henrik Hjerl Carstensen, da skipper Henrik Krogh Larsen straks efter landing, var kørt hjem for at sove. Derfor var kontrollens mindre heldige ankomst til båden, uden mundbind og af-spritning heller ikke den allerbedste. På kontrollens forlangende om kontrol af BMS og opstart af motoren, var besætningsmedlemmets klokkeklare svar; »det kommer ikke til at ske uden skipper er tilstede.« Hvorfor Henrik Krogh Larsen blev vækket og hidkaldt til båden. Skipper måtte også lige ryste lidt på hovedet over kontrollens forlangende, for fartøjet var jo lige blevet kontrolleret og tjekket nogle timer forinden af kontrollen til søs, »Havørnen«, så hvad var formålet med endnu en kontrol – men det kan jo være de har for lidt at lave, var Henrik Krogh Larsen umiddelbare reaktion, men han nægtede samtidig at efterkomme kontrollens ønske, men bad dem istedet fjerne sig fra skibet og ville de have adgang igen kunne de stille med en dommerkendelse, før de kom ombord igen – Basta.

Man kan næsten ikke udlægge dette hændelsesforløb, som andet end rendyrket chikane og en ualmindelig dårlig opførelse fra kontrollens side. Hvor er den rådgivende og vejledende kontrol blevet af, som man har kendt tidligere og hvorfor bliver man behandlet som en forbryder og ikke en lovlydig fisker, når kontrollen tvinger sig adgang ombord. Det ville hjælpe meget på det med en lidt venlig imødekommenhed og en smule respekt for fiskerne der blot forsøger at få enderne til at nå sammen i denne bureaukratiske hverdag.

Det hele kunne være undgået, hvis kontrollen havde kigget deres papirer ordentligt igennem inden. Så havde de fundet ud af, at FN 261 »Stjerne« var ét af de fartøjer, som er udtaget til fiskeriminister Jensens’s kameraforsøg (elektronisk monitorering), hvorfor de ikke er underlagt de nye redskabskrav.

Nedenfor finder du den klage som Danmarks Fiskeriforening har sendt til Fiskeristyrelsen 

 

Skriv et svar