Det Norske Fiskeridirektorat øger fokus på discard.

Det Norske Fiskeridirektorat øger fokus på discard.

Trawlere som kaster fangsten i havet igen, forbi sidste slæb var bedre, skal ifølge det Norske Fiskeridirektorat ikke føle sig alt for sikre i fremtiden.
”Forvent sanktioner,” udtaler Einar Ellingsen fra det norske Fiskeridirektorat, som mistænker både norske og udenlandske fartøjer for at dumpe ellers god spisefisk, fordi man måske i sidste slæb havde større og en lidt bedre kvalitet fisk med op.

Det får nu det Norske Direktorat for Fiskeri, sammen med den Norske ”Coast Guard”, at give sagen højeste prioritet, fortæller sektionschefen Ellingsen, som mener problemet med discard og slipping er vokset i takt med at der er flere fisk og større kvoter end i mange år, og det er i disse gode tider, der får nogle fartøjer til at smide ellers gode fisk i havet igen, da det sidste trawlhal havde en bedre kvalitet fisk med op.

”Vi har nu dumping og slipping som vores højeste prioritet i forhold til at kontrollere,” siger Ellingsen og fortsætter, ”mange af de sager vi overdrager til politi og domstole samt til administrative sanktioner, handler netop om både dumping og slipping.”

”Norge har i årevis presset EU for at gøre det samme om at indfører et egentligt forbud mod udsmid af fisk. Det ser nu ud til at lykkedes, i det mindste til en vis grad, selvom mange kræfter forsøger at modsætte sig dette,” slutter sektionschefen Einar Ellingsen fra det Norske Fiskeridirektorat.

Kilde: Det Norske Fiskeridirektorat
FiskerForum.com