Det Norske Egersund Trål AS henter stor trawlordre.

Det Norske Egersund Trål AS henter stor trawlordre.

Egersund Trål AS har underskrevet aftale og kontrakt om levering af trawludstyr til Det Norske Havforskningsinstitut.
I kontrakten med Havforskningsinstituttet er der tale om levering af en ny type pelagisk trawl, Multpelt 832. I første omgang skal der produceres 3 komplette sæt, hvoraf to sæt går til HI og et sæt går til Brennholm. Der er lavet option på levering af yderligere fire komplette sæt til levering senere.

Ordrestørrelsen ligger i denne omgang på ca. et par millioner Norske kroner og ordren er med levering i juli 2012.

For Egersund Trål AS er kontrakten både en bekræftelse og en anerkendelse af kvaliteten. Ligeledes skal der leveres styrbare skovle mærket Egersund Sea Flex, som skal bruges af trawleren Brennholm til projektet, for at vertificerer fordelene med denne type fremtidsrettet pelagiske skovle.

Multpelt 832 er kommet istand som et samarbejds projekt mellem forskere og producenter fra Færøyene, Island og Norge.

Intentionen har været at drive et forskningsprojekt med et så identisk udstyr som overhovedet muligt, for bedre at kunne verificerer og sammenligne resultaterne på tværs af landegrænserne.

Et initiativ som de berørte landes forskningsinstitutioner skal have stor ros for.

Kilde: Egersund Trål AS
FiskerForum.com