Der benyttes overvejende udenlandsk arbejdskraft i den norske fiskeindustri

Der benyttes overvejende udenlandsk arbejdskraft i den norske fiskeindustri

Nye tal fra det norske dataanalyseselskab Capia og norske Nofima, viser at på blot 12 år, er medarbejdere i fiskeindustrien gået fra at være overvejende norsk til i dag at være ligeligt repræsenteret med udenlandsk arbejdskraft.

Tallene er 12 procent udenlandsk arbejdskraft i 2003 til at være på lige lidt over 50 procent idag.

En udvikling, hvor norsk arbejdskraft i højere grad fravælger jobbene i fiskeindustrien til det stik modsatte med arbejdere fra EØS-landene, der tager imod jobbene med åbne arme.

Et markant fald i antallet af norske fiskeriarbejdere

Andelen af norske fiskeriarbejdere faldt fra 88 procent i 2003 til 58 procent i 2013. Dertil skal lægges de eksta mange sæsonarbejdere af udenlandsk herkomst, der kommer til Norge i denne periode. I år forventer man at mindre end halvdelen af arbejderne i den norske fiskeindustri vil være norske.

Specielt sæsonarbejde i industrien, er ofte den begrundelse man hører, når norske arbejdstagere takker nej til til et arbejde i fiskeindustrien med meget svingende beskæftigelse. Flere norske medarbejdere ønsker mere stabilt arbejde.

Du kan læse hele artiklen her på norsk fra Nofima