Den norske nybygning »Hardhaus« med innovativ energiløsning

Den norske nybygning »Hardhaus« med innovativ energiløsning

Med støtte fra den norske Enova, der blandt andet støtter innovative energiprojekter, er vejen nu banet for byggeriet af det mere miljøvenligt fiskefartøj »Hardhaus« der med hybrid batteripakke og elektrisk dæksudrustning samt varme-genindvinding, sætter nye normer for fremtidige fiskefartøjer.

Et tæt samarbejde mellem det norske Rederi Hardhaus AS og Salt Ship Design AS syd for Bergen, har udover at være et spændende og meget udviklende samarbejde også resultateret i et yderst energieffektivt skib, med en skrogform der løbende er blevet optimeret igennem hele udviklingsfasen.

Resultatet er blevet en 75 meter lang snurper / trawler, som nu skal bygges på det tyrkiske værft Cemre Shipyard.

Nybygningen af »Hardhaus« bliver udrustet med elektrisk dæksudstyr, der kobles sammen med skibets »batteribank«, der opsamler den energi som winchene afgiver. »Batteribanken« vil under sejlads, blive brugt som »Peak shaving« for bedst mulige driftsforhold for hovedmotoren, for at reducere forbruget, udslippet og slidtagen. Fartøjet kan sejles både mekanisk og diesel-/batterielektrisk.

Udviklingen af dette koncept med den energimæssige del af nybygningen, havde ikke været muligt uden støtten fra Enova, der har været en vigtig og væsentlig bidragyder igennem hele forløbet.