Den islandske fiskerflåde strejker

Den islandske fiskerflåde strejker

De sidste dages intense forhandlinger mellem De islandske sømænds forbund (SSI) og redernes Forbud (SFS) blev i aftes afbrudt og parterne er gået hver til sit unden ny aftale.

Det betød at besætningerne ombord på de islandske fartøjer, afsluttede deres arbejde klokken 23.00 og satte kursen hjem. Strejken omfatter dog ikke besætninger ved den kystnære flåde.

Fagforeningen og arbejdsgiverne var ellers nåede til enighed om prisfastsættelsen omkring fisken og en række andre spørgsmål, men sømændenes Forbud (SSI) forlod forhandlingerne, da man på spørgsmålet om antal besætningensmedlemmer, ikke kunne blive enige om størrelsen af bemandingen ombord. En yderligere reduktion her, ville uværgeligt efter forbundets mening, forringe sikkerheden ombord for SSI medlemmerne, hvilket de ikke kunne acceptere.

I en kommentar til de afbrudte forhandlinger, udtaler SSI formanden Valmundur Valmundsson, »Vi kan ikke strække os længere. Bemandingen ombord på fartøjerne er i forvejen for lille og en yderligere reduktion, vil blive et spørgsmål om sikkerhed og forsvarlighed.«

Strejken omfatter 3500 besætningsmedlemmer, og der er ingen meldinger om hvor længe strejken vil vare.

Den sidste strejke på Island mellem sømandenes Forbud (SSI) og redernes Forbund (SFS), blev afsluttet ved at den islandske forligsmands forslag blev hastebehandlet og gennemført af det Islandske Parlament (Altinget). Den aftale har indtil for seks år siden været gældende, og de mange og lange forhandlinger indtil i går torsdag den 10. november 2016, resulterede i strejke og arbejdsnedlæggelser.

Den islandske forligsmand har endnu ikke taget initiativ til endnu et møde, så udsigten til en hurtig afgørelse af afslutning på strejken, har vist lange udsigter.