Svovlindholdet i luften er faldet drastisk de senere år

Svovlindholdet i luften er faldet drastisk de senere år

Nye tal for svovlovervågning i Danmark viser, at svovlkoncentrationen i luften fortsat falder og er faldet med 50 procent eller mere i løbet af de sidste to år.

Det store fald skyldes skrappere krav til skibes brændstof indført i 2015.

Svovlindholdet i luften falder fortsat i Danmark og i danske farvande. Nye tal fra Det Nationale Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) viser, at svovlindholdet i 2016 var minimum 50 procent mindre for alle tre danske målestationer sammenlignet med 2014. Allerede sidste år kunne der registreres en stor effekt af de nye svovlkrav til skibes brændstof, som blev indført 1. januar 2015, og effekten fortsætter.

  • Et højt svovlindhold i luften er skadeligt for mennesker. Det kan føre til luftvejssygdomme og for tidlige dødsfald. Cirka 20 procent af de samlede helbredseffekter i Danmark, som skyldes luftforurening, stammer fra skibe. Derfor er det en god nyhed, at vores skrappere regler virker efter hensigten, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Svovl skader samtidig miljøet, hvor høje svovlkoncentrationer kan forsure både land og vandområder og blandt andet føre til fiskedød, som det skete i norske og svenske søer i 1970’erne.

Skibe overholder reglerne

Siden 1. januar 2015 har skibe, som sejler i Nordsøen, Østersøen eller i farvandene omkring Nordamerika, skulle bruge brændstof, som max. indeholder 0,1 procent svovl. Det er et reduktionskrav på 90 procent i forhold til de tidligere regler.

  • At svovlindholdet i luften også er lavt i 2016 tyder på, at langt de fleste skibe, som sejler i danske farvande, overholder reglerne, og at håndhævelsen virker. Miljøstyrelsen slår ned på lovbrydere og har, siden de skærpede regler trådte i kraft, politianmeldt 12 skibe på baggrund af udtagne olieprøver, der har vist for højt indhold af svovl, siger Esben Lunde Larsen.

Ud over olieprøver bruger Miljøstyrelsen en kunstig næse – en såkaldt ’sniffer’ – på Storebæltsbroen, som kan opsnuse, hvis skibe, der sejler under broen, snyder med brændstoffet. ’Snifferen’ er også installeret på et lille fly, der kontrollerer skibe, der sejler ad de store skibsruter gennem de danske farvande. Målinger fra ’snifferne’ bekræfter, at langt de fleste skibe i dansk farvand ser ud til at overholde reglerne.

Så sent som i sidste uge vedtog medlemslandene i FN’s søfartsorganisation IMO, at også verdens øvrige farvande skal omfattes af skærpede svovlkrav. IMO besluttede, at skibes brændstof fra 2020 højst må indeholde 0,5 procent svovl mod 3,5 procent i dag.

Sådan er svovl-koncentrationerne faldet i Danmark:

  • Målestation Anholt: 62 procent lavere end i 2014
  • Målestation Risø: 50 procent lavere end i 2014
  • Målestation Tange: 56 procent lavere end i 2014.