Den grønne skrøne er lysegrønne fantasier

Den grønne skrøne er lysegrønne fantasier

Svend-Erik Andersen Formand for Danmarks Fiskeriforening spørger i det sidste nummer af Fiskeri Tidende. Vil Danmark have et rentabelt, effektivt og bæredygtigt erhvervsfiskeri eller ej?
Spørgsmålet er yderst relevant efter en række interesse grupper med Greenpeace, som den ordførende, har dannet en ny grøn alliance, bestående af Danmarks Naturfredningsforening, Oceana og WWF Verdensnaturfonden samt supermarkedskæden Rema 1000 og foreningen for Danmarks Fiskehandlere.

Alliancen har den sidste tid aktivt gået i medierne og støttet det kystnære fiskeri samt udviklingen af fiskeriet og fiskernes kamp for deres erhverv. Samtidig har man kritiseret trawlfiskeriet og helst set at det helt stoppede.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening ser en fare her, da nogle politikere måske seriøst begynder at overveje netop dette. Men man skal gøre sig klart, at hvis man følger alliancens anbefaling med kystfiskeriet alene, vil man mangle fisk til eksporten og hjemmemarked. Fiskeriet med garn, tejner og krog udgjorde i 2011 ca. 9% (300 mio.kr.) af det samlede fiskeri (3,2 mia.kr.) i Danmark og det demersale trawlfiskeri (trawl på bunden eller lige over) udgjorde samme år 53% af det samlede fiskeri (1,7 mia.kr.).

”Sådan er dansk fiskeri skruet sammen i dag og et stop eller en massiv reduktion i trawlfiskeriet vil ganske enkelt trække tæppet væk under en lang række lokalsamfund, der i dag er afhængige af den økonomi, som fiskeriet sikrer. Hvis fiskeriet forsvinder – og det vil det gøre, hvis trawlfiskeriet forbydes – så mister ikke bare fiskerne deres udkomme, det rammer også de mange servicefunktioner på havnene og dermed rækker det længere ud i det omgivende samfund i kystbyerne. De sider af problemstillingen overser Greenpeace og deres alliance – eller også ønsker de ikke at forholde sig til den,” siger Svend-Erik Andersen til Fiskeri Tidende.

Svend-Erik Andersen håber, at politikerne til gengæld vælger se mere bredt på fiskeriets behov for at kunne overleve og fortsat være både rentabelt, effektivt og bæredygtigt i fremtiden. At de ser på fiskeriet som helhed og på de muligheder der er for store som små, for garn som trawl. De danske garnfiskeres bidrag til det samlede udbud af fisk er hverken bedre eller dårligere end det demersale trawlfiskeri – pointen er at alle typer af fiskerier bidrager på hver sin måde og hver især er vigtige for fiskeriets rentabilitet og virke.

Kilde: Danmarks Fiskeriforening og Fiskeri Tidende
FiskerForum.com