Delvis ophævelse af forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Delvis ophævelse af forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra den 13. januar 2016 udstedtes forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Skagerrak og Kattegat.

Dette forbud ophæves delvist

Således det med virkning fra den 1. april 2016 er tilladt at fiske tobis i Skagerrak og Kattegat og medbringe og lande fangster af tobis i henhold til de vilkår der i øvrigt er gældende for fiskeri af tobis, jf. NaturErhvervstyrelsens meddelelse af 23. marts 2016 om vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2016.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 18. april 2016″