De ti værste fiskerinationer

De ti værste fiskerinationer

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) udpeger ti nationer hvis fiskefartøjer udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri)
Organisationen har som dens overordnede opgave at sikre, at den amerikanske fiskeindustri ikke undermineres af uholdbare eller ulovlige fiskeaktiviteter. På den baggrund har NOAA fremlagt en rapport, der udpeger 10 nationer hvis fiskerfartøjer havde udført ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) i 2011 eller 2012, eller som havde ineffektive foranstaltninger til at forhindre utilsigtet fangst af beskyttede fiskearter i 2012.

De 10 nationer der bruger ulovlige eller ubæredygtige fangstmetoder, vil snart blive kontaktet af USA. Nationerne er: Colombia, Ecuador, Ghana, Italien, Mexico, Panama, Republikken Korea, Spanien, Tanzania og Venezuela. Hvor USA vil tilskynde dem og opfordre dem til at tage fat om IUU-fiskeriet.

Alle 10 nationer er identificeret i årsrapporten for at have fartøjer, der ikke var i overensstemmelse med bevarelses-og forvaltningsforanstaltninger for 2011 og 2012.

“NOAA`s internationale arbejde er alt afgørende for at den amerikanske fiskebranche er levedygtigt og samtidig giver det en beskyttelse af amerikanske job, siger Russel Smidt fra NOAA . “Det handler om at skabe lige vilkår for fiskerne rundt om i verden, og IUU-fiskeriet udgør en af de største trusler mod det amerikanske fiskerierhverv.”

Hvis en nation undlader at træffe passende foranstaltninger til at løse de tilfælde af ulovligt fiskeri eller ulovlige bifangster, der beskrives i rapporten, kan denne nations fiskerfartøjer nægtes indrejse i amerikanske havne, samt nægtet import af visse fisk eller fiskeprodukter fra den pågældende nation.

Hvad er IUU-fiskeri?
Ulovligt og urapporteret samt ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) omhandler fiskeri i strid med nationale og internationale godkendte bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, i kraft med at havnene rundt om i verden. IUU-fiskeri underminerer internationale bestræbelser for et bæredygtigt fiskeri og skaber unfair konkurrence på markedet for de fiskere, der overholder de strenge foranstaltningsplaner, som dem USA forlanger. IUU-fiskeriet kan ødelægge fiskebestande og true fødevaresikkerheden samt den økonomiske stabilitet. Uafhængige eksperter har vurderet de økonomiske tab i hele verden fra IUU-fiskeri at være mellem 10 mia og 23 mia dollars om året. NOAA`s nyeste tal viser, at 91 procent af de 4,7 mia pund af fisk og skaldyr der blev forbrugt i USA i 2011 er importeret.

Kilde. NOAA National Oceanic And Atmospheric Administration
FiskerForum.com