De nautiske publikationer er nu opdaterede til 2019 udgaven

De nautiske publikationer er nu opdaterede til 2019 udgaven

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har opdaterede De Nautiske publikationer til 2019 udgaven, og de kan nu tilgås på hjemmesiden.

I Søfartsstyrelsens meddelelser E & F KAPITEL »X« SEJLADSENS BETRYGGELSE. Regel 27, som omhandler kravet til »Nautiske kort og nautiske publikationer« såsom sejlhåndbøger, fyrlister og tidevandstabeller, der skal være tilgængelige om bord. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det altid er skibsførerens ansvar, at de nautiske publikationer, der forefindes om bord, er relevante og tilstrækkelige til at kunne planlægge og udføre sejladsen under alle forhold.

Fartøjsføreren kan opfylde ovenstående ved at erhverve sig opdateringerne via vores hjemmeside www.f-a.dk under faneblad »Nautiske publikationer«, som dags dato er blevet opdateret med de seneste versioner. Behovet for disse nautiske og sikkerhedsmæssige publikationer afhænger af fartsområde og fartøjets størrelse.

Nautiske publikationer

Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd FiskerForum.dk

Skriv et svar