Danske fiskere mistænker hollændere for snyd

Danske fiskere mistænker hollændere for snyd

Højst mistænkeligt! Sådan tænker danske fiskere om hollandske kollegaers fiskeri i Skagerak. Danske fiskere mistænker nemlig hollandske fiskere for at snyde med kvoterne i Skagerak.

Ifølge formanden for Hanstholm Fiskeriforening, Jan N. Hansen, så har hollandske fiskere kun en meget lille kvote i Skagerak, men alt tyder på, at de fisker i området i længere perioder. De danske fiskere mener, at de hollandske fiskere afskriver fangsterne i Skagerak på deres større kvoter i Nordsøen. Hvis det er tilfældet, så er der tale om snyd med kvoterne. De danske fiskeres mistanke betyder, at kontrollen med fiskeriet nu vil blive skærpet, lyder det fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Til DR Midt- og Vestjylland udtaler Mik Jensen, fiskerikontrolchef fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen: – Nu er der gentagne forlydender om, at hollandske fiskere rapporterer forkert og dermed strækker deres muligheder for at fiske i Skagerrak. Det lytter vi til og prøver på at skærpe kontrollen. Mik Jensen påpeger endvidere, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrollerer fiskeriet på flere forskellige måder. Til søs foregår kontrollen ombord på de hollandske fartøjer for at sikre, at fangsterne afskrives korrekt. Nu er styrelsen også begyndt at gennemgå alt tilgængeligt datamateriale om hollændernes fiskeri.