Dansk fiskeri samler sig mod urimelig overvågning

Dansk fiskeri samler sig mod urimelig overvågning

En socialdemokrat stillede sig op i »løvens hule«, for at forsvare kameraovervågningen, som det blev besluttede i forlængelse af EU-kommissionens kvoteanbefaling 2020 i december måned sidste år. En Fiskeriminister, der i lyset fra storskærmens meget sigende tekst »Vi holder øje med dig«, måtte forsvare sin egenrådige beslutning om kameraovervågning.

Foran en forsamling på mere end trehundrede utilfredse fiskere kunne fiskeriministeren kun give ret i at der findes mange andre faktorer end et minimalt udsmid, der har indflydelse på mængden af fisk i havet. Klimaforandringer og forurening samt sæler og skarv m.m. noget som fiskeriministeren også pegede på overfor EU landenes andre fiskeriministre, på mødet i december, at det var faktorer man også burde kigge på.

Selve indledningen udspillede sig lidt morsomt og måske også meget sigende om opfattelsen af hvor meget fiskerne føler sig oplyst om. Ministeren fortalte videre, at man undervejs i forhandlingerne havde været i tæt dialog med fiskerierhvervet løbende. Og på spørgsmålet til sig selv – Om der har været en dialog, svarede han JA og de forsamlede fiskere svarede tilbage med et rungende NEJ. Noget der tydeligt forklarede den forskel der for nuværende er i opfattelsen af den lovgivning, som Fiskeriministeren forsøger at presse ned over hovedet på fiskerne.

Ministeren fortsatte, »Men vi kan kun fiske på det overskud der er,« understregede han videre og gav ret i at udviklingen i fiskebestandene ikke som udgangspunkt er fiskernes skyld, men man har andel i hvorledes man forvalter disse fiskebestande, så vi også fremadrettet har fisk til et fortsat levedygtigt fiskeri. Fiskerne bør derfor i Fiskeriministerens øjne være et erhverv der går foran, når det drejer sig om at være et forgangserhverv.

Du kan høre Fiskeriministerens indlæg her

Skriv et svar