Dansk familieejet fiskeopdrætter får ASC-certificering

Dansk familieejet fiskeopdrætter får ASC-certificering

Over 30 pct. af Priess familiens fiskeproduktion på havet fra AquaPri A/S er nu certificeret og flere er på vej, understreger det danske selskab i en meddelelse på deres hjemmeside.

Aquapri A/S, med hovedkontor i Frederiksværk, har i dag lokationer med havdambrug i farvandet omkring Danmark; Agersø Havbrug ved Skælskør samt Onsevig Havbrug, Rågø Havbrug, Skalø Havbrug og Fejø Havbrug alle nord for Lolland i smålands-farvandet og Grønsund Havbrug ved Sortsø Gab ved Falster samt sidst men ikke mindst et Aqua-production-anlæg ved Årøsund i Lillebælt. Ligeledes ejer den familieejede virksomhed Aquapri A/S også et stort antal landbaserede opdrætsanlæg. Produktionen består hovedsageligt af opdrættesørred og sandart på de land- og havbrugsbaserede opdrætsanlæg.

I Danmark er regnbueørred (Onchorynchus mykiss) den dominerende art opdrættet til havs, oplyser AquaPri videre og fortæller at regnbueørreden oprindeligt stammer fra Nordamerika. Men den er for danske forhold, en ideel art for opdræt i Danmark. Selv om de danske vand- og klimaforhold er helt optimale og yderst rimelige for denne art, er de ikke i stand til at reproducere sig selv og derfor heller ikke i stand til at »blande« sig med de faste ørredarter.

Aquapri A/S sender ferskvandsørreder til havbrugene

Inden den sidste tid i hav-dambrugene, starter de helt »unge« ørreder deres liv i landbaserede dambrug. Her bliver de når vægten er omkring 800 gram, transporteret ud til AquaPri´s havdambrug, hvor de efterfølgende vil bruge ca. 7 til 8 måneder til havs, for at vækste til ca. 3 til 5 kg, hvorefter de landes til slagtning.

AquaPri A/S fortsætter ASC-certificeringen

World Wildlife Fund for Nature (WWF) har været med til at etablere en global certificeringsordning for opdræt af en række af de vigtige akvakulturarter, herunder ørred og laks. Certificeringen kaldes Aquaculture Stewardship Council (ASC), og er en pendant til Marine Stewardship Council (MSC), som i dag er en af de mest anvendte bæredygtighedsordninger i fiskeindustrien.

ASC-standarden er udviklet af ASC-organisationen, en uafhængig NGO (non-governmental organization), hvis mission er at arbejde mod bæredygtigt opdræt og social ansvarlighed ved at benytte effektive metoder, som skaber værdi for hele værdikæden. ASC-standarden dækker derfor mange forhold herunder: miljø, etiske og sociale, dyrevelfærd og økonomiske forhold. Samtidig dækker standarden alle produktionstyper, recirkulering og gennemstrømningsanlæg, og hver fisk har sin egen ASC-standard.

Med standarden kan virksomheden dokumentere sit systematiske arbejde med at skabe og vedligeholde en bæredygtig organisation. Med implementeringen af ASC kan aktører i opdrætsbranchen ligeledes dokumentere bæredygtighed gennem hele produktions-processen og forsyningskæden, hvilket kan være med til at fastholde eksisterende og åbne op for nye markedsmuligheder.

Kilde: AquaPri A/S Fiskerforum.dk