Danmarks Fiskeriforening inviterer til åbent discardmøde i Hirtshals den 14. september 2012

Danmarks Fiskeriforening inviterer til åbent discardmøde i Hirtshals den 14. september 2012

Det tidligere annoncerede møde om forbuddet mod discard i Skagerrak bliver afholdt i Hirtshals, og det sker fredag den 14. september fra klokken 9.30 i Nordsøcentret, Hirtshals.
Det er Danmarks Fiskeriforening der står som arrangør af mødet, hvor der vil være oplæg om og diskussion af discard-forbuddet som EU og Norge er blevet enige om skal indføres for 15 vigtige fiskebestande i Skagerrak.

Discard-forbuddet bliver gældende fra den 1. januar 2013 – dvs. der er kun godt fire måneder til.

Forbuddet indebærer store ændringer til den nuværende fiskeripolitik, og der bliver i efteråret 2012 et meget stort arbejde med at få regler og vilkår på plads. Det vil deltagerne på mødet få mulighed for at diskutere fra klokken 9.30.

Tilmelding kan ske direkte til lokalforeningen eller på mail@dkfisk.dk
Sidste frist for tilmelding er den 7. september kl. 12.00.

Kilde: Danmarks Fiskeriforening
FiskerForum.com