Danmarks Fiskeriforening stiller skarpt på EU`s fiskeripolitik på Danfish 2013

Danmarks Fiskeriforening stiller skarpt på EU`s fiskeripolitik på Danfish 2013

Med overskriften – EU’s fiskeripolitik er midt i et farvandsskifte – afholder Danmarks Fiskeriforening og Ole Christensen, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet, et seminar med fokus på de ændringer og omvæltninger der i de kommende år vil ske med fiskeriet, på baggrund af EU`s nyligt vedtagne fiskeripolitik.
EU-parlamentet, EU-Kommission og EU’s fiskeriministre har bestemt, at fiskerne fremover ikke længere er tvunget til at smide de fisk over bord, som de ikke må lande. I stedet har politikerne indført et forbud mod udsmid / discard – så hele fangsten af vigtige arter skal tages med i land.

Fiskerne skal til at handle og tænke anderledes
Det vender fiskeriet – som vi kender det i dag – på hovedet, og det giver specielt store udfordringer for fiskeriet, men også for fiskebranchen og for myndighederne. Ikke mindst i forhold til fiskeriet i Skagerrak, hvor der er lagt op til, at forbuddet allerede skal træde i kraft, om mindre end fem måneder den 1. januar 2014

Seminaret har fokus på, hvordan den nye politik kan gennemføres på en forsvarlig måde, og søger svaret på hvorledes fiskerierhvervet fortsat kan have en gunstig udvikling, på den baggrund. Ligeledes vil der være en gennemgang af forløbet omkring planlægningen af den nye fiskeripolitik med discardforbud i Skagerrak.

Mød op til et interessant seminar, og giv din mening til kende, sammen med politikere, fiskere og branchefolk, der på første dagen af Danfish 2013, onsdag den 9. oktober mellem kl. 13.00 og 16.00, stiller skarpt på EU`s fiskeripolitik.

Program følger senere.