Danmark stemmer nej til Nordsøplan

Danmark stemmer nej til Nordsøplan

Et klart net til EUs forvaltningsplan for fiskeriet i Nordsøen og Kattegat samt Skagerrak. En plan der vil sætte dansk Dansk fiskeri under pres, hvor den danske fiskeriminister Esben Lunde Larsen istedet ønsker større fleksibilitet i reglerne.

Ny forvaltningsplan for fiskeriet i Nordsøen, herunder Skagerrak og Kattegat, er undervejs i EU og skal sikre et bæredygtigt fiskeri af arterne i farvandene. Den såkaldte Nordsøplan skal bl.a. regulere fiskeriet efter en række vigtige arter som torsk og rødspætte samt beskytte torskebestanden i Kattegat, der ofte bliver fanget som bifangst i jomfruhummerfiskeriet.

Enøjet forslag unden hensyn

Forslaget fra EU tager ikke særlige hensyn til f. eks. hurtigt voksende bestande eller socioøkonomiske forhold i kvotefastsættelsen, og Danmark kan derfor ikke bakke op om det nuværende udkast.

»Det er afgørende, at vi får skruet en forvaltningsplan sammen, som holder hånden under bestandene uden at volde unødige problemer for fiskerierhvervet. Den balance, mener jeg ikke, at EU har ramt i denne omgang, hvor der ikke tages hensyn til bifangst af torsk, selv om bestanden faktisk er inde i en positiv udvikling, som vi f.eks. ser i Kattegat i øjeblikket. Derfor stemmer vi nej til forslaget,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Behov for fleksibilitet

De seneste år har forvaltningen af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat taget hensyn til torskebifangsten ved at fastsætte en højere kvote, der betyder, at gode spisetorsk ikke ender med at blive smidt over bord, men i stedet kan bringes i land. Danmark vil fortsat arbejde for, at en sådan model kan videreføres.

»Vi har hidtil formået at have så tilpas fleksible regler, at vi har fået et levedygtigt jomfruhummerfiskeri og samtidig har undgået udsmid af gode spisetorsk. Fra dansk side vil vi arbejde for at den fleksible linje fortsættes og indarbejdes i forvaltningen, når Europa-Parlamentet skal drøfte Nordsøplanen efter sommeren,« siger Esben Lunde Larsen.

Udover Nordsøplanen barsler EU også med et nyt forslag om tekniske foranstaltninger i fiskeriet. Også her stemmer Danmark nej til forslaget, som i udformningen af nye redskaber er ufleksibelt og kan være begrænsende for erhvervet.

»Det er ikke rimeligt, at reglerne er så rigide at det ikke er muligt at foretage ændringer af fiskeriredskaber på baggrund af hensyn til økosystemet eller socioøkonomi, siger Esben Lunde Larsen.