Forsikringsselskaber lægger sig sammen til gavn for danske fiskere

Forsikringsselskaber lægger sig sammen til gavn for danske fiskere

Bestyrelserne i Danske Fiskeres Forsikring G/S og Dansk Fartøjsforsikring A/S har igennem det seneste halvandet år ført forhandlinger for at undersøge, om en sammenlægning af selskaberne ville kunne føre til fordele for de erhvervsfiskere, som har tegnet deres forsikringer i selskaberne.

»Det stod forholdsvis tidligt klart for begge bestyrelser, at en sammenlægning af selskaberne vil skabe store synergier samt en besparelse på administrationsomkostningerne til stor gavn for ejerne, altså de erhvervsfiskere som har tegnet deres forsikringer i selskaberne, udtaler bestyrelsesformand for Danske Fiskeres Forsikring G/S, Allan Buch.

De stigende krav fra myndighederne medfører større krav til kapitalstyrke og compliance i fremtiden.

Danske Fiskeres Forsikring G/S

Sammenlægningen gør, at det fortsættende selskab, som bliver Danske Fiskeres Forsikring G/S, får en større egenkapital og således mere at stå imod med i forhold til kapitalkrav samt den hårde konkurrence, der er på markedet.

Dansk Fartøjsforsikring A/S

Danske Fiskeres Forsikring G/S har stor viden og ekspertise indenfor arbejdsskade- og ulykkesforsikring, og Dansk Fartøjsforsikring A/S har tilsvarende stor erfaring med søkasko- og ansvarsforsikring til fiskefartøjer.

Det fortsættende selskab får altså en samlet viden, som gør, at erhvervsfiskerne i fremtiden kan henvende sig ét sted for at tegne alle de forsikringer, der måtte være behov for i relation til fiskefartøjet.

»Selskabet kan allerede nu tilbyde fiskeskippere en mere fleksibel fartøjsforsikring, hvor den enkelte fisker har større indflydelse på dækningsomfanget og dermed præmiens størrelse. Endvidere vil selskabet også nu kunne tilbyde at tegne forsikring til mindre erhvervsfartøjer samt fartøjer der anvendes til fritidsfiskeri og -sejlads. Sammenlægningen er for mig at se et output af sund fornuft,« siger Allan Buch.

En unik konstruktion

Overordnet er det unikt, at erhvervsfiskerne har et forsikringsselskab, hvor de selv har bestemmelsesretten over hovedforsikringsprodukterne. Sammenlægningen skaber dertil et mere konkurrencedygtigt selskab med en proaktiv fremadrettet forretningsmodel, der primært fokuserer på synergieffekten på den lange bane.

»Målet med sammenlægningen er at skabe en bæredygtig forsikringsvirksomhed til gavn for danske fiskere, hvor den samlede virksomhed skal være ejet af danske erhvervsfiskere,« siger Allan Buch.

Begge adresse opretholdes

Selskabet bliver fremover ledet af direktør Sejer Christensen fra Danske Fiskeres Forsikring samt direktør Per Wistisen fra Dansk Fartøjsforsikring A/S. Selskabets hovedkontor vil have adresse på Frederiksberg i den bygning, der tilhører Danske Fiskeres Forsikring G/S, og der vil blive opretholdt et afdelingskontor i Nordjylland indtil videre i Dansk Fartøjsforsikrings bygning på havnen i Nørresundby.

For nærværende sker der ingen organisatoriske ændringer, hvilket betyder, at medlemmerne fortsat skal rette henvendelse til de medarbejdere, vurderings- og tillidsmænd som man normalt har kontakt med i henholdsvis Danske Fiskeres Forsikring G/S og Dansk Fartøjsforsikring A/S.

Sammenlægningen forventes at være på plads ved slutningen af året, men allerede nu kan interesserede

erhvervsfiskere henvende sig for at indhente tilbud, »så medarbejderne sidder allerede klar ved telefonerne,« slutter Allan Buch.